Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Văn Quyết (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:10' 24-04-2020
Dung lượng: 213.2 KB
Số lượt tải: 108
Số lượt thích: 0 người

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC XÃHỘI Môn thi thành phần: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kế thời gian phát đề

Câu 1: Năm 1921, Đảng Bônsêvích Nga quyết định
A. thực hiện Chính sách kinh tế mới. B. thông qua Luận cương tháng Tư.
C. thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. D. thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ hai.
Câu 2: Sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại
A. Tổ chức Hiệp ước Vácsava.B. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
C. Hội đồng tương trợ kinh tế.D. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
Câu 3: Quốc gia nào sau đây tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa vào năm 1950?
A. Việt Nam. B. Inđônêxia.
C. Ấn Độ. D. Trung Quốc.
Câu 4: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời năm 1967 do các nước trong khu vực nhận thấy cần
A. tạo ra sự cân bằng sức mạnh với Mĩ. B. tăng cường sức mạnh quân sự.
C. đoàn kết để giải phóng dân tộc.D.có sự hợp tác để cùng phát triển.
Câu 5: Trong những năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Mĩ có biểu hiện nào sau đây?
A. Trải qua những đợt suy thoái ngắn.B. Khủng hoảng trầm trọng kéo dài.
C. Phát triển nhanh và liên tục. D. Tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.
Câu 6: Trong những năm 1960-1973, nền kinh tế của quốc gia nào có sự phát triển “thần kì”?
A. Brunây.B. Miến Điện. C. Angiêri. D. Nhật Bản.
Câu 7: Lực lượng xã hội nào ở Việt Nam đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn của tư bản Pháp (1923)?
A. Tư sản và địa chủ. B. Nông dân. C. Công nhân. D. Tiểu tư sản.
Câu 8: Năm 1927, những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong các lớp huấn luyện cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) được xuất bản thành tác phẩm
A. Bản án chế độ thực dân Pháp. B. Đường Kách mệnh.
C. Con rồng tre. D. Kháng chiến nhất định thắng lợi.
Câu 9: Tổ chức nào sau đây được lập ra tại Hà Nội vào tháng 3-1929?
A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.B. Chi bộ Cộng sản đầu tiên.
C. Việt Nam Quốc dân đảng. D. Đảng Thanh niên.
Câu 10: Phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam dẫn đến sự hình thành của
A. Mặt trận Liên Việt.B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.
C. khối liên minh công nông. D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
Câu 11: Kẻ thù trực tiếp, trước mắt của nhân dân Việt Nam trong những năm 1936-1939 là
A. đế quốc và phong kiến. B. chế độ phản động thuộc địa.
C. tư sản và địa chủ. D. đế quốc và giai cấp địa chủ.
Câu 12: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Đông Dương là
A. đánh đổ phong kiến. B. chống tư sản và địa chủ.
C. cải cách ruộng đất. D. đánh đổ đế quốc và tay sai.
Câu 13: Với thắng lợi của chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), quân độiViệt Nam giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ)?
A. Biên giới thu - đông năm 1950. B. Việt Bắc thu - đông năm 1947.
C. Thượng Lào năm 1954. D. Điện Biên Phủ năm 1954.
Câu 14: Ngay sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết, Mĩ có hành động nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?
A. Tăng thêm quân đội viễn chinh. B. Rút hết quân viễn chinh về nước.
C. Dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm. D. Đưa quân đồng minh vào tham chiến.
Câu 15: Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) kết thúc bằng thắng lợi của chiến dịch
A. Hồ Chí Minh.B. Tây Nguyên.
C. Đường 14 - Phước Long. D. Huế - Đà Nằng.
Câu 16: Từ Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12-1986), Việt Nam
 
Gửi ý kiến