Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thi anh thư
Ngày gửi: 01h:37' 14-06-2020
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 108
Số lượt thích: 0 người
THẤU KÍNH MỎNG
Câu 1: Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách quang tâm một khoảng d lớn hơn tiêu cự của thấu kính thì bao giờ cũng có ảnh:
Ngược chiều với vật. B. Cùng chiều với vật. C. Cùng kích thước với vật. D. Kích thước nhỏ hơn vật.
Câu 2: Ảnh của một vật thật được tạo ra bởi thấu kính phân kỳ không bao giờ:
Là ảnh thật. C. Là ảnh ảo. C. Cùng chiều với vật. D. Nhỏ hơn vật.
Câu 3: Đối với thấu kính phân kì thì:
Tia sáng qua quang tâm O sẽ truyền thẳng.
Tia tới song song với trục chính thì tia ló sẽ đi qua tiêu điểm ảnh chính F`.
Tia tới có đường kéo dài qua tiêu điểm vật chính F thì tia ló song song với trục chính.
Tia tới đi qua tiêu điểm ảnh chính F` và không song song với trục chính thì tia ló không song song với trục chính.
Câu 4: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm,cho ảnh ảo A’B’cách thấu kính 60cm,thì vật AB cách thấu kính một đoạn:
a.12cm b.30cm c.15cm d.8cm.
Câu 5: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f cách thấu kính một khoảng d. Ảnh của vật nhỏ hơn vật khi:
a. 0 2f
Câu 6: Một vật sáng AB = 2 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự f = 12 cm cho ảnh thật A’B’ = 4 cm . Khoảng cách từ vật dến thấu kính là:
a/ 18 cm b/ 24 cm c/ 36 cm d/ 48 cm
Câu 7: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh A’B’ rõ nét trên màn . Màn cách vật 45 cm và A’B’ = 2AB . Tiêu cự thấu kính là:
a/ 5 cm b/ 10 cm c/ 15 cm d/ 20 cm
Đề bài sau đây dùng cho câu 8 và câu 9. Chọn câu trả lời đúng.
Vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính có ảnh ngược chiều vật, lớn gấp 4 lần vật AB và cách AB là 100cm.
Câu 8: Vật cách thấu kính:
A. d = 20cm B. d = 80cm C. d = – 80cm D. d = – 20cm
Câu 9: Tiêu cự của thấu kính là:
A. f = 25cm B. f = 16cm C. f = 20cm D. f = 40cm
Câu 10: TKHT có tiêu cự 20cm.Vật thật AB trên trục chính vuông góc có ảnh ảo cách vật 18cm.Xác định vị trí vật, ảnh.
A.12cm;-30cm. B.15cm;-33cm. C.-30cm;12cm. D.18cm;-36cm.
Câu 11. Đặt một vật AB vuông góc với trục chính của một TKHT có tiêu cự 20cm thì thấy ảnh lớn bằng 2 vật .Vật cách TK : A.30cm B.10cm C.10 cm hoặc 30 cm D. 20cm
Câu 12: Một vật đặt cách thấu kính hội tụ 12cm cho ảnh ảo cao gấp 3 lần vật . Tính f của thấu kính .
A. f = 9cm B. f = 18cm C. f = 36cm D. f = 24cm
Câu 13: Một vật đặt cách thấu kính hội tụ 12cm cho ảnh thật cao gấp 3 lần vật . Tính f của thấu kính
A. f = 9cm B. f = 18cm C. f = 36cm D. f = 24cm
Câu 14. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính , cách thấu kính một khoảng 20(cm) , qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là:
A. f = 15cm. B. f = 30cm. C. f = -15cm. D. f = -30cm.
Câu 15. Một vật sáng AB đặt trước một TKHT có f = 10cm cho ảnh thật A’B’ sao cho A’B=2AB .Xác định vị trí của AB
A. 10cm B. 15cm C. 20/3cm D. 20cm
Câu 16. Đặt vật AB trước một thấu kính hội tụ, ta có ảnh A’B’. Vật AB cách thấu kính là 30cm và A’B’ = 3 AB . Tiêu cự của thấu kính khi A’B’ là ảnh thật .
A. f = 20cm B. f = 25cm C. f= 22
 
Gửi ý kiến