Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tham khảo
Người gửi: Tô Thị Huệ
Ngày gửi: 06h:22' 30-12-2020
Dung lượng: 59.1 KB
Số lượt tải: 342
Số lượt thích: 0 người
ÔN THI HỌC KÌ I TOÁN 6
ĐỀ 1:
Bài 1 (2 điểm) Tính hợp lí (nếu có thể)
a) (-123) + |-18| + 23 + (-18)b) 20 – [30 – (5 – 1)2]
c) 134.23 + 134.17 – 40.34d) 325 – 5.[43 – (27 – 52) : 118]
Bài 2 (2 điểm). Tìm x biết
a) 10x + 65 = 125b) 45 – (5 – 2x)3 = 2.32
c) 2(x – 3) – 12 = (-10)d) x – 12 = (-13) + 1 + |-13|
Bài 3 (1,5 điểm). Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan. Nếu xếp số học sinh đó vào các xe 30; 45 và 42 chỗ thì vừa đủ. Tính số học sinh đi tham quan của trường đó, biết số học sinh này trong khoảng từ 1200 đến 1400 học sinh?
Bài 4 (2 điểm). Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 6cm, OB = 8cm.
Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm cònlại?
Tính độ dài đoạn thẳngAB
Lấy điểm I là trung điểm của đoạn thẳng OA. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 3cm. Chứng tỏ O là trung điểm của đoạn thẳngEI
Bài 5 (0,5 điểm). Tìm số tự nhiên n để: 10 – 2n ⋮n – 2

ĐỀ 2:
Câu 1 (2 điểm)Thực hiện phép tính
a)148 + 123+52+377 b)59 : 57+12.3+70
c)87.23+13.93+70.87 d)102
Bài 2( 2,5 điểm)Tìm số tự nhiên x biết
a) 91-3x=61 b) (2x-24).83 = 85
c)2x+1 = 32 d) 570 +x :3 và17
Bài 3 (2 điểm)Hai bạn Minh và Ngọc thường đến thư viện đọc sách. Minh cứ 12 ngày đến thư viện một lần, Ngọc 15 ngày một lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì cả hai bạn lại cùng đến thư viện?
Bài 4 ( 3 điểm)Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA=4cm, OB=8cm
a)Tính độ dài đoạn thẳngAB
b)Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB hay không? Vìsao?
c)Lấy điểm C trên tia Ox sao cho AC=2cm. Tính độ dài đoạn thẳngOC?
Bài 5 (0,5 điểm)Cho A= 3 +32 + 33 +34+...+325. Tìm số dư khi chia A cho 40.

ĐỀ 3:
Bài 1 (1,5 điểm). Thực hiện phép tính
a) 24.82 + 24.18b) 55 – [48 – (23 .18 – 23.15)]c) (-26) + 16 + (-14) + 56
Bài 2 (1,0 điểm)a) Tìm x biết: 72 – (35 + x) = 27
b) Tìm các chữ số a, b để A = 4ab chia hết cho cả 2; 5; 9
Bài 3 (1,5 điểm). Một trường học cần sửa thư viện nên đã đóng gói số sách cũ thành từng bó. Biết rằng khi xếp số sách đó thành từng bó 16 cuốn; 18 cuốn và 24 cuốn thì đều vừa đủ. Tính số sách cần đóng gói của trường đó, biết số sách đó trong khoảng từ 200 đến 300 cuốn.
Bài 4 (3,5 điểm)Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 6cm, OB = 12cm.
Tính độ dài đoạn thẳngAB
Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vìsao?
Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OA. Tính độ dài đoạn thẳngMB.
Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox, trên tia Oy lấy điểm N sao cho ON = 3cm. Chứng tỏ O là trung điểm của đoạn thẳngMN

ĐỀ 4:
Bài 1 (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính:
a) 48.19+81.48b) 74 : 72 + [62 – (102 –4.16)]c) (-115) + (-40) + 115 + |-35|
Bài 2 (1,5 điểm) Tìm số nguyên x biết
a) 7x – 20 =71 b) (2x + 1)3=9.81 c) |x – 5| - 1 =6
Bài 3(1 điểm):Một số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển đều vừa đủ bó. Tính
 
Gửi ý kiến