Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hồng Quế
Ngày gửi: 19h:36' 17-07-2021
Dung lượng: 30.4 KB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người

CÁCH ĐỌC NGUYÊN ÂM A
Sounds
Notes
Examples
Exceptions

/æ/
often
Hat, cat, Dad, crash, …
Many, any, (/e/

/ɑ:/
Before -r
Car, farmer, harm, art,…
Warn (/ɔ:/

/ɔ:/
Before -l
Talk, chalk, tall, call,…
Calm /ɑ:/

/ɪ/
In -age
Village, damage, message,…
Massage, garage /ɑ:/

/eɪ/
-ate,-ake, -ay,-ade
Date, make, day, decade,..


/ɒ/
 stressed syllables
Want, watch, quality,..


/ə/
Unstressed syllables
About, again, pagoda,…Chữ A thườngđượcphátâmlà /æ/
Chữ A đượcphátâmlà /ɑː/ khinóđứngtrướcchữ r vànótạothànhtổhợp /a:r/
Chữ A đượcphátâmlà /ɔː/ khinóđứngtrước l, ll, lkhoặctrước u, w
Chữ A thườngđượcđọclà /ɪ/ khinóđứngtrướcge
Chữ A đượcphátâmlà /eɪ/ khinóđứngtrước be, ce, ke, me, pe, te, se, zehoặcy, i
Chữ A thườngđượcđọclà /er/ khinóđứngtrước re, ir
Chữ A thườngđượcđọclà /ə/ khinóđứngđầutừcóhaiâmtiếttrởlênvàâmtiếtđầutiênkhôngmangtrọngâm

LƯU Ý:Hậutố “-ATE”:
- Nếutừchứahậutố-atelàđộngtừ, thìnóđượcphátâmlà/eit/
Ex :educate (v),participate (v), celebrate (v), …
- Nếutừchứahậutố-atelàdanhtừ hay tínhtừ (từgốc), thìnóđượcphátâmlà /ət/hay /it/
Ex: fortunate (adj),climate (n), literate (adj), …
- Nếulàtừghépthì–ateđượcphátâmlà/eit/
Ex: classmate (n),roommate (n)

BÀI TẬP ÁP DỤNG

A. cavity B. save C. cave D. behave
A.bad B.fan C. calm D. cat
A. dedicate B.fortunate C. chamber D.elegant
A. wave B. stay C. hate D. party
A. park B. yard C. card D. carry
A. accident B. jazz C. stamps D. watch
A. many B. lamb C. handle D. camera
A. nation B. vase C. nature D. grade
A. surface B. necklace C. face D. palace
A. chat B. sad C. state D. map
A. case B. age C. carry D. vapour
A. land B. save C. cramp D. cash
A. nation B. access C. Australia D. failure
A. laser B. cancer C. attack D. scalpel
A. family B. can C. party D. graduate
A. bank B. safe C. value D. cash
A. nation B. national C. nationality D. international
A. stall B. take C. spray D. pavement
A. add B. answer C. aspect D. mechanic
A. socialize B. contact C. background D. formality
A. African B. Japanese C. partner D. Canada
A. appoint B. attend C. appear D. applicant
A. chat B. panic C. park D. passenger
A. watch  B. want C. bank D. what
A. shortage  B. collage C carriage D. manage
A. stage  B. village C. manage D. package
A.marvellous B.package C. guitar D.lastly
A. garage B. married C. father D. target
A. addition B. important C. master D. embarrass
A. grammar B. damage C. mammal D. drama
A. rather B. sacrifice C. hard D. party
A. farm B. card C. bare D. bark
A. warm B. farmer C. park D. garden
A. darkness B. warmth C. market D. remark
A. arrogant B. garlic C. article D. garbage
A. radium B. atomic C. mature D. attend
A. place B. name C. exam D. agency
A. language B. package C. mathematics D. marvelous
A. specialisation B. background C. radium D. humane
A. family B. romantic C. example D. paragraph
A. basketball
 
Gửi ý kiến