Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Nhẫn
Ngày gửi: 23h:25' 28-11-2021
Dung lượng: 41.4 KB
Số lượt tải: 144
Số lượt thích: 1 người (Trịnh Thị Nhẫn)
Ôn tập về thuật toán và hệ đếm – giữa kì 1
Câu 1:Cho thuật toán sau:
Bước 1. Nhập số nguyên dương N.
Bước 2. Gán i:= 1; Tich:= 1.
Bước 3. Nếu i > N thì chuyển sang bước 5.
Bước 4. Gán Tich:= Tich*i;
Bước 5. i:= i + 1 rồi quay lại bước 3.
Bước 6. Đưa ra Tich rồi kết thúc.
Nếu cho Input N = 5, thì Output ta nhận được là:
A.Tich = 10. B.Tich = 24 C.Tich = 5. D. Tich = 120.
Câu 2:Bộ phận nào sau đây KHÔNG có trong bộ xử lí trung tâm (CPU)?
A. RAM. B.CU-Control Unit.
C.Cache. D.Register.
Câu 3:Con số 40 GB trong hệ thống máy tính có nghĩa là:
A. Tốc độ xử lí của bộ nhớ trong. B.Dung lượng tối đa của đĩa mềm.
C.Máy in có tốc độ in 40 GB một giây. D. Ổ đĩa cứng có dung lượng là 40 GB.
Câu 4: Số thập phân 15 có biểu diễn trong hệ nhị phân là
A.1010. B.1011. C. 1111. D.0111.
Câu 5: Chọn câu ĐÚNG
A.Mọi bài toán đều có thể giải bằng máy vi tính. B.Mỗi bài toán luôn có duy nhất một thuật toán để giải.
C. Một thuật toán đúng đòi hỏi phải có tính dừng. D. Output là dữ liệu cần để giải bài toán
Câu 6: Sau khi thực hiện liên tiếp ba câu lệnh: a← 3; b ← 5; c ← 2*a+b; sẽ cho kết quả là gì?
A.11 B. 6 C.5 D. 16
Câu 7: "…(1) là một dãy hữu hạn các …(2) được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho khi thực hiện dãy các thao tác ấy, từ …(3) của bài toán, ta nhận được …(4) cần tìm". Các cụm từ còn thiếu lần lượt là?
A. Input – Output - thuật toán – thao tác
B. Thuật toán – thao tác – Input – Output
C. Thuật toán – thao tác – Output – Input
D. Thao tác - Thuật toán– Input – Output
Câu 8: Thuật toán tốt là thuật toán:
A. Thời gian chạy nhanh
B. Tốn ít bộ nhớ
C. Cả A và B đều đúng
D. Tất cả các phương án đều sai
Câu 9: Input của bài toán: "Hoán đổi giá trị của hai biến số thực A và C dùng biến trung gian B" là:
A. Hai số thực A, C
B. Hai số thực A, B
C. Hai số thực B, C
D. Ba số thực A, B, C
Câu 10: Cho thuật toán tìm giá trị nhỏ nhất trong một dãy số nguyên sử dụng phương pháp liệt kê dưới đây:
Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…., aN;
Bước 2: Min ← ai, i ← 2;
Bước 3: Nếu i > N thì đưa đưa ra giá trị Min rồi kết thúc;
Bước 4:
Bước 4.1: Nếu ai > Min thì Min ← ai;
Bước 4.2: i ← i+1, quay lại bước 3.
Hãy chọn những bước sai trong thuật toán trên:
A. Bước 2
B. Bước 3
C. Bước 4.1
D. Bước 4.2
Câu 11: Trong tin học sơ đồ khối là:
A. Ngôn ngữ lập trình bậc cao
B. Sơ đồ mô tả thuật toán
C. Sơ đồ về cấu trúc máy tính
D. Sơ đồ thiết kế vi điện tử
Câu 12: Cho số k = 2 ,i← 1 và dãy A gồm các số: 5, 7, 1, 4, 2, 9, 8, 11, 25, 51.
Tìm chỉ số i để Ai = k?
A. 4 B. 2 C. 3 D. 5

Câu 13: Cho thuật toán sau.
+ Bước 1: Nhập 2 số thực a,b
+ Bước 2: Gán giá trị a:= a + b; b:= a-b; a: = a-b
+ Bước 3: Xuất a,b rồi kết thúc
Nếu cho input a=2, b=100 thì output ta nhận được là
A. a = 100, b = 2. B. a = 2, b = 100.
C. a =
 
Gửi ý kiến