Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Nguyễn Anh Thư
Ngày gửi: 06h:07' 05-01-2022
Dung lượng: 28.9 KB
Số lượt tải: 133
Số lượt thích: 0 người
PHIẾU ANKAN
Câu1: Ankan có CTPT chungcủalà:
A.CnHn, n ≥ 2. B. CnH2n+2, n ≥1 (cácgiátrị n đềunguyên). C. CnH2n-2, n≥ 2. D.Tấtcảđềusai.
Câu 2:Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan.
A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10
C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12 D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12
Câu 3:Câu nào đúng khi nói về hidrocacbon no: Hidrocacbon no là:
A. là hidrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.
B. Là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.
C. Là hidrocacbon mà trong phân tử chỉ chứa 1 nối đôi.
D. Là hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ có hai nguyên tố C và H.
Câu4:Ankan có CTPT C5H12 có bao nhiêu đồng phân?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu5:Ankan có CTPT C4H10 có bao nhiêu đồng phân?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 6:AnkanA có 16,28% khốilượng H trongphântử. SốđồngphâncấutạocủaAlà:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 7: Chất có công thức cấu tạo: CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH3 có tên là:
A. 2,2-đimetylpentan B. 2,3-đimetylpentan C. 2,2,3-trimetylpentan D. 2,2,3-trimetylbutan.
Câu 8:Cho ankan có CTCT là CH2-CH(CH3)-CH2CH(C2H5)-CH3. Tên gọi của A theo IUPAC là:
A. 2 – etyl – 4 – metylpentan. B. 3,5 – đimetylhexan
C. 4 – etyl – 2 – metylpentan. D. 2,4 – đimetylhexan.
Câu 9:Cho cáctêngọisau: 4-metylhexan (1); n-hexan (2); 3-metyl-4-clohexan (3); 2-metylbutan (4);
2-đimetylpropan (5). Cácchấtcótêngọisailà:
A. (1), (3) và (5). B. (1), (2) và (5). C. (1), (4) và (5). D. (1), (3) và (4).
Câu 10 (A-2013):Tênthaythế (theo IUPAC) của (CH3)3C–CH2–CH(CH3)2là
A. 2,2,4–trimetylpentan B. 2,2,4,4–tetrametylbutan
C. 2,4,4,4–tetrametylbutan D. 2,4,4–trimetylpentan.
Câu 11:Gọitênthaythếcácchấtsau:
a) CH3-CH2-CH2-CH3 b) CH3-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH3
c) (CH3)3C-CH2CH3. d) CH3-CHCl-CH2-CH(CH3)-CH3

Phảnứngthế
Câu 1:Hợpchất Y có CTCT: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3cóthểtạođượcbaonhiêudẫnxuấtmonoclo?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 2:Xác định sản phẩm chính của phản ứng sau: CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 + Cl2
A. (CH3)2CHCH(Cl)CH3 B. (CH3)2C(Cl)CH2CH3
C. (CH3)2CHCH2CH2Cl D. CH2ClCH(CH3)CH2CH3
Câu 3:Khiclohóamộtankanthuđượchỗnhợp 2 dẫnxuấtmonoclovà 4 dẫnxuấtđiclo. Côngthứccấutạocủaankanlà:
A. CH3CH2CH3. B. (CH3)2CHCH2CH3. C. (CH3)3C-CH2CH3. D. CH3CH2CH2CH3.
Câu 4Xác định sản phẩm chính của phản ứng sau: CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 + Cl2
A. (CH3)2CHCH(Cl)CH3 B. (CH3)2C(Cl)CH2CH3
C. (CH3)2CHCH2CH2Cl D. CH2ClCH(CH3)CH2CH3
Câu 5: Xác định sản phẩm chính của phản ứng sau: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 + Cl2
A. CH3-CCl(CH3)-CH2-CH3. B. CH3-CH(CH3)-CHCl-CH3.
C. CH2Cl-CH(CH3)-CH2-CH3. D. CH3-CH(CH3)-CH2-CH2Cl.
Câu 6:Phảnứngthếgiữa 2-metylbbutan với Cl2 (tỉlệ 1:1) chomấysảnphẩmthế?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
 
Gửi ý kiến