Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hải Yến
Ngày gửi: 12h:58' 22-12-2021
Dung lượng: 51.1 KB
Số lượt tải: 596
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I KHỐI 11
NĂM HỌC 2020-2021

A. TRẮC NGHIỆM: (Câu hỏi mức độ biết và hiểu)

I. Chương điện li:

Câu 1: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
A. HCl. B. HF. C. KCl. D. NH4NO3.
Câu 2: Chất nào sau đây không phải là chất điện li?
A. HCl. B. NaOH. C. Cu(NO3)2. D. C6H6.
Câu 3:Chất nào sau đây khi hòa tan vào nước không bị điện li?
A.CuSO4. B.C2H4. C.BaCl2. D. HBr.
Câu 4: Cho các chất: NaCl, C2H4, CH3COOH, Ba(OH)2, KNO3. Số chất điện li là
A. 2. B.4. C. 5. D. 3.
Câu 5: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
A. H2S. B. CH3COOH. C.(NH4)2SO4. D. Mg(OH)2.
Câu 6: Dung dịch Al2(SO4)3 (bỏ qua sự điện li của nước) có chứa các ion
A.Al3+ B.SO42-, Al2+. C.Al3+, SO42-. D.Al2(SO4)3, Al3+, SO42-.
Câu 7: Chất nào sau đây có tính bazơ?
A. NH3 B. H2SO4. C. KCl. D. NH4Cl.
Câu 8: Muối nào sau đây là muối trung hòa?
A.NH4Cl B. NaHSO3. C. Na2HPO4. D. NH4H2PO4.
Câu 9:Chất nào sau đây là muối axit?
A. Na2CO3. B.KHCO3 C. CuSO4 D.NaNO3.
Câu 10: Dung dịch nào sau đây có pH > 7?
A. HNO3. B. CaOH)2. C.HCl. D. KCl.
Câu 11:Dung dịch X có [H+] = 10-2M. Giá trị pHcủa dung dịch X là
A. 1. B.2. C. 3. D.4.
Câu 12:Dung dịch NaOH 0,01M có
A. pH =1. B.pH=12. C. pH=2. D.pH=0,01.
Câu 13: Dung dịch H2SO4 0,01M có
A. pH = 2. B.pH= 4. C. [H+] = 0,01M. D.pH<2.
Câu 14:Một dung dịch có [OH-] = 2,5.10-5. Môi trườngcủa dung dịch này là
A. axit. B.trung tính. C.bazơ. D.không xác định được.
Câu 15:Dung dịch nào sau đây có pH nhỏ nhất?
A.NaOH. B. Ba(OH)2. C.H2O. D.HBr.
Câu 16: Dung dịch NaOH có pH = 12. Nồng độ mol của dung dịch NaOH đó là
A. 0,1M. B. 0,01M. C. 0,2M. D. 0,02M.
Câu 17: Dung dịch KOH 0,0001M có pH bằng
A. 3. B. 10. C. 4. D.11.
Câu 18: Cho 2 dung dịch loãng: HCl và HF có cùng nồng độ, điều khẳng định nào sau đây sai?
A. Giá trị pH của 2 dung dịch luôn nhỏ hơn 7.
B.[Cl-] = [F-].
C. Trong dung dịch HCl thì: [H+] = [Cl-].
D. Giá trị pH của dung dịch HCl nhỏ hơn giá trị pH của dung dịch HF.
Câu 19: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?
A. [H+] = 0,10M. B.[H+] =[CH3COO-].
C. [H+] < [CH3COO-]. D. [H+] > 0.10M.
Câu 20: Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn: S2- + 2H+→ H2S?
A. H2 + S( H2S(k) B.BaS + H2SO4 (loãng)( H2S(k) +BaSO4.
C.FeS(r) + 2HCl ( H2S + FeCl2 D. Na2S + 2HCl( H2S + 2NaCl.
Câu 21: Phương trình ion thu gọn của phản ứng giữa
 
Gửi ý kiến