Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Hải Linh
Ngày gửi: 02h:11' 16-04-2019
Dung lượng: 217.0 KB
Số lượt tải: 1767
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ II
HÓA HỌC 11 – NĂM HỌC: 2018-2019
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Công thức tổng quát của ankan là:
A. CnH2n B. CnH2n-2 ( n 2) C. CnH2n + 2 ( n 1) D. CnH2n - 6 ( n6)
Câu 2: Công thức tổng quát của anken là:
A. CnH2n( n 2) B. CnH2n-2 ( n 2) C. CnH2n + 2 ( n>1) D. CnH2n - 6 ( n6)
Câu 3: Công thức tổng quát của ankin là:
A. CnH2n B. CnH2n-2 ( n 2) C. CnH2n + 2 ( n>1) D. CnH2n - 6 ( n6)
Câu 4: Công thức tổng quát của aren là:
A. CnH2n B. CnH2n-2 ( n 2) C. CnH2n - 6 ( n6) D. CnH2n + 2 ( n 1)
Câu 5: Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào sai?
A. Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2
B. Tất các chất có công thức phân tử CnH2n+2 đều là ankan
C. Tất cả các ankan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử.
D. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan.
Câu 6: Có bao nhiêu ankan đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12?
A. 3 đồng phân B. 4 đồng phân C. 5 đồng phân D. 6 đồng phân
Câu 7: Hidrocacbon X có CTPT C5H12 khi tác dụng với Clo tạo được 3 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. X là:
A. iso-pentan B. n-pentan C. neo-pentan D. 2-metyl butan
Câu 8: Hợp chất sau: CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 có tên gọi là:
A. Isopentan B. 2-metyl hexan C. 2 – metylpentan D. 4- metylpentan
Câu 9: Cho isopentan tác dụng với clo, số dẫn xuất monoclo thu được tối đa là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 10: Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?
A. Butan. B. Etan. C. Metan. D. Propan.
Câu 11: Các hiđrocacbon no được dùng làm nhiên liệu là do nguyên nhân nào sau đây?
A. Hiđrocacbon no có phản ứng thế.
B. Hiđrocacbon no có nhiều trong tự nhiên.
C. Hiđrocacbon no cháy tỏa nhiệt và có nhiều trong tự nhiên.
D. Hiđrocacbon no là chất nhẹ hơn nước.
Câu 12: Ankan không tham gia loại phản ứng nào?
A. phản ứng cộng B. phản ứng thế. C. phản ứng tách. D. phản ứng cháy.
Câu 13: Oxi hóa hoàn toàn ankan, số mol CO2 so với số mol H2O là:
A. = B. >
C. < D. phụ thuộc vào số nguyên tử C.
Câu 14: Chất Có tên là


A. isopropylpentan B. 2-metyl-3-etylpentan
C. 3-etyl-2-metylpentan D. 3-etyl-4-metylpentan
Câu 15: Chất có công thức cấu tạo CH3-CH(CH3)-CH(CH3)CH2CH3 có tên là :
A. 2,2-đimetylpentan B. 2,3-đimetylpentan
C. 2,2,3-trimetylpentan D. 2,2,3-trimetylbutan
Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn m g hh X gồm CH4 , C3H6 , C4H10 thu được 17,6 g CO2 và 10,8 g H2O .Giá trị của m là
A. 6g B. 2 g C. 4 g D. 8 g
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam nước. Tên của X là
A. etan. B. propan. C. metan. D. butan.
Câu 18: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có CTPT là C6H14:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 19: Ankan X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 82,76% CTPT của X là:
A. C3H8 B. C4H10 C. C5H12 D. C4H8
Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 10,08 lít CO2 đktc và 11
 
Gửi ý kiến