Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần huyền duyên
Ngày gửi: 09h:34' 02-05-2022
Dung lượng: 67.4 KB
Số lượt tải: 381
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ II – LỚP 11CB Duyên Huyền 0385559916
A. HIĐROCABON
Câu 1. Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở, có công thức chung là
A. CnH2n+2 (n ≥1). B. CnH2n (n ≥2). C. CnH2n-2 (n ≥2). D. CnH2n-6 (n ≥6).
Câu 2. Dãy các ankan được sắp xếp theo thứ tự tăng dần phân tử khối là
A. hexan, heptan, metan, etan. B. metan, etan, propan, hexan.
C. heptan, hexan, propan, metan. D. metan, etan, heptan, hexan.
Câu 3. Hợp chất (CH3)2CHCH2CH3 có tên gọi là
A. butan. B. 2-metylbutan. C. 2-metylpentan. D. pentan.
Câu 4. Phần trăm khối lượng cacbon trong ankan X là 83,33 %. Công thức phân tử của X là
A. CH4. B. C3H8. C. C5H12. D. C10H22.
Câu 5. Cho metan tác dụng với clo (có ánh sáng) theo tỉ lệ mol 1:1 thu được sản phẩm hữu cơ là
A. CH3Cl. B. CCl4. C. CHCl3. D. CH2Cl2.
Câu 6.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Công thức phân tử 2 ankan là:
A. CH4 và C2H6. B. C2H6 và C3H8. C. C3H8 và C4H10. D. C4H10 và C5H12
Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A.Công thức chung của ankan là CnH2n +2 (n>1). B. Isopentan là ankan mạch không phân nhánh.
C. Ankan có công thức phân tử từ C5H12 trở lên mới có đồng phân cấu tạo.D. Phân tử neohexan có chứa nguyên tử C bậc 3.
Câu 8. Số lượng đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C4H8 là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 9. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?
A. butan B. metylpropan. C. but-1-en D. cacbon đioxit.
Câu 10.Chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp
A. CH3CH2OCH3 B. CH3CH2Cl C. CH3CH2OH D. CH2=CH-CH3
Câu 11. Trong phòng thí nghiệm, etilen được điều chế từ
A. Etan. B. Ancol etylic. C. Butan. D. Axetilen.
Câu 12. Sản phẩm chính khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HCl là
A.CH3-CH2-CHCl-CH2Cl. B.CH2Cl-CH2-CH2-CH2Cl C.CH3-CH2-CHCl-CH3. D.CH3-CH2-CH2-CH2Cl
Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol một anken A thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Cho A tác dụng với dung dịch HBr chỉ cho một sản phẩm duy nhất. CTCT của A là
A. CH2=C(CH3)2. B. CH2=CH2. C. (CH3)2C=C(CH3)2. D. CH2CH=CHCH2.
Câu 14.Cho 1,26 gam anken(A) tác dụng vừa đủ với 4,8 gam Br2. CTPT của A là
A. C4H8 B. C5H10 C. C2H4 D.C3H6
Câu 15. Cho 7,84 lít (đktc) hỗn hợp metan(CH4) và etilen(C2H4) đi chậm qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8g. Số mol metan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là
A. 0,01 và 0,025 B. 0,1 và 0,25 C. 0,25 và 0,1 D. 0,03 và 0,12.
Câu 16.Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. CTPT của 2 anken là
A. C2H4 và C3H6. B. C3H6 và C4H8. C. C4H8 và C5H10. D. C5H10 và C6H12.
Câu 17. Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với H2dư (ở nhiệt độ cao, Ni xúc tác) thu được sản phẩm là
A. butan
 
Gửi ý kiến