Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Thanh Thảo
Ngày gửi: 21h:33' 30-04-2021
Dung lượng: 143.9 KB
Số lượt tải: 580
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII
Câu 1. Số đồng phân thơm của chất có CTPT C8H10 là:
A. 3 B.4 C. 5 D.6
Câu 2. Cho toluen phản ứng với Br2 có xúc tác Fe, thu được sản phẩm là:
A. B. C. D. Cả A và C

Câu 3. Sản phẩm nào được ưu tiên tạo ra khi cho toluen tác dụng với HNO3 đặc/H2SO4 đặc, t0?
A. o-nitrotoluen B. m-nitrotoluen C. p-nitrotoluen D. Cả A và C đều đúng
Câu 4. Benzen phản ứng được với
A. brom khan. B. dung dịch brom.
C. dung dịch brom khi có Fe xúc tác. D. brom khan khi có Fe xúc tác.
Câu 5. Tính chất nào không phải của benzen?
A.Tác dụng với Br2 khan (xúc tác Fe) B.Tác dụng với dd HNO3/H2SO4(đ)
C.Tác dụng với dd KMnO4 D.Tác dụng với Cl2 (as)
Câu 6. Chất nào sau đây được dùng để sản xuất thuốc nổ TNT?
A. Benzen. B. Toluen. C. Stiren. D. Xilen.
Câu 7. Stiren (C6H5-CH=CH2) không có khả năng phản ứng với
A. dung dịch brom. B. H2(xt)
C. dung dịch KMnO4. D. dung dịch AgNO3/NH3
Câu 8. Stiren không phản ứng với chất nào sau đây:
A.dd Br2 B. khí H2 , Ni, to C. dd KMnO4 D. dd NaOH
Câu 9. Có thể dùng một chất nào trong các chất sau đây để nhận biết ba chất lỏng đựng trong các lọ mất nhãn: benzen, stiren, toluen?
A. Dung dịch Brom B. Dung dịch KMnO4
C. Đốt cháy và quan sát D. Dung dịch AgNO3/NH3
Câu 10. Cho 5,2g stiren tác dụng với nước brom. Khối lượng brom tối đa có thể phản ứng được là:
A. 8 g B. 24 g C. 16 g D. 32 g
Câu 11: Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là
A. CnH2n+6 ; n 6. B. CnH2n-6 ; n 3. C. CnH2n-6 ; n 6. D.CnH2n-6 ; n >6.
Câu 12:Phát biểu đúng là
A.Stiren làm mất màu dung dịch KMnO4 B.Stiren có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp
C.Stiren vừa có tính không no, vừa có tính thơm. D.Tất cả đều đúng.
Câu 13: Phản ứng của benzen với chất nào sau đây gọi là phản ứng nitro hóa?
A. HNO3 đ/H2SO4 đ B. HNO2 đ/H2SO4 đ
C. HNO3 loãng/H2SO4 đ D. HNO3 đ
Câu 14: Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt được cặp chất nào sau đây?
A.Metan và etan B.Toluen và stiren C.Etilen và propilen D.Etilen và stiren
Câu 15: Stiren có công thức cấu tạo:

Câu 16: C6H5-CH3 có tên gọi là
A. stiren B. toluen C. etylbenzen D. benzen
Câu 17: Benzen và toluen đều có phản ứng với
A. dung dịch brom B. dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường
C. HNO3 đặc (xt H2SO4 đặc) D. dung dịch KMnO4 đun nóng
Câu 18: Có các chất: axetilen, etan, etilen, benzen, toluen và stiren. Dãy các chất đều có phản ứng làm mất màu dung dịch brom là
A. axetilen, etan, etilen B. etilen, benzen, toluen
C. benzen, toluen và stiren D. axetilen, etilen, stiren
Câu 19: Cho phản ứng: C6H6 + Br2C6H5Br + HBr. Tên gọi của phản ứng này là phản ứng:
A. cộng B. thế C. trùng hợp D. oxi hóa
Câu 20:Phản ứng nào sau đây không xảy ra:
A. Benzen + Cl2 (as). B.Benzen + H2 (Ni, p, to).
C. Benzen + Br2 (dd). D.Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).
Câu 21: Chocác phát biểu sau
1.Benzen tác dụng với dung dịch brom
2. Stiren có CTPT là
 
Gửi ý kiến