Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKII TOÁN 9(CÓ TRẮC NGHIÊM)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoài Linh
Ngày gửi: 19h:44' 23-03-2011
Dung lượng: 248.0 KB
Số lượt tải: 2318
Số lượt thích: 0 người
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 9 HKII
I. TRẮC NGHIỆM:
Chọn câu trả lời đúng nhất.
A. ĐẠI SỐ:
1. Nếu đồ thị của hàm số y = ax2 đi qua điểm (-1; 3) thì hệ số a là:
a. -1 b. 1 c. 3 d. -3
2. Cho hàm số . câu trả lời nào sai?
a. Đồ thị của hàm số đã cho đối xứng qua trục tung.
b. Đồ thị của hàm số đã cho nằm phía dưới trục hoành.
c. Hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0.
d. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 0 khi x = 0.
3. Đối với hàm số , nếu a >0 và x >0 thì hàm số:
a) Nghịch biến; b) Đồng biến; c) a và b đúng; d) a và b sai.
4. Đồ thị hàm số có vị trí như thế nào đối với trục hoành:
a) Phía trên; b) Phía dưới; c) Cắt; d) Song song.
5. Phương trình có nghiệm là:
a) ; b) ; c) ; d) Vô nghiệm.
6. Phương trình có số nghiệm là:
a) 2 nghiệm phân biệt; b) nghiệm kép; c) Vô nghiệm; d) Vô số nghiệm.
7. Gọi x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình . Theo hệ thức Vi-ét ta có:
a) ; b) ; c) ; d) 
8. Trong công thức nghiệm thu gọn, có:
a) ; b) ; c) ; d) .
9. Hệ phương trình có số nghiệm là bao nhiêu?
a) 1 nghiệm; b) 2 nghiệm; c) Vô số nghiệm; d) Không có nghiệm.
10. Cặp số là nghiệm của phương trình nào sau đây:
a) ; b) ; c) ; d) Cả a và c.
11. Phương trình bậc nhất hai ẩn luôn có:
a) Nghiệm duy nhất; b) Vô số nghiệm; c) Không có nghiệm; d) Chỉ có một nghiệm.
12. Trong các phương trình sau, phương trình nào có hai nghiệm phân biệt?
a. x2 + x + 1 b. x2 + 4 = 0 c. 2x2 – 3x – 1 d. 4x2 – 4x + 1
13. Hai số 6 và – 4 là nghiệm của phương trình nào sau đây?
a. x2 – 6x – 4 =0 b. x2 + 2x – 24 =0 c. x2 – 2x – 25 d. x2 - 2x – 24
14. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
a. 2x2 – 4 =0 b. x2 – 6x =0 c. 3x2 + x – 1 =0 d. x2 – 4x + 5 = 0.
15. Xét sự đồng biến và nghịch biến của hàm số sau: y = -5x2.
a. Hàm số nghịch biến trên R b. Hàm số đồng biến trên R.
c. Hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0.
d. Hàm số nghịch biến khi x <0 và đồng biến khi x >0,
16. Cho hàm số F(x) = y = ax2. Biết đồ thị của hàm số đi qua điểm A(-4: 8). Khi hệ số a được tính là:
a. 2 b. 4 c. d. 
17. Đồ thị của hàm số y = - x2. có vị trí như thế nào so với trục hoành:
a) Phía trên; b) Phía dưới; c) Cắt; d) Song song.
18. Phương trình 3x2 + 12 = 0, có nghiệm là:
a. x = -4 b. x = 2 c. Vô nghiệm. d. Đáp án khác.
19. Phương trình bậc hai: 3x2 + 6x - 9 =0, có nghiệm là:
a. x = 1; x = 3 b. x = 1; x = -3 c. x = -1; x = 3 d. x = -1; x = -3
20. Hệ phương trình có số nghiệm là bao nhiêu?
a) 1 nghiệm;
 
Gửi ý kiến