Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề cương ôn thi học kì 1 môn toán lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đức Hoàng Tùng
Ngày gửi: 21h:08' 12-12-2017
Dung lượng: 570.0 KB
Số lượt tải: 1137
Số lượt thích: 1 người (nguyễn tuệ linh)
Bài kiểm tra Cuối hki năm học 2016 - 2017
Môn: toán lớp 5 - Đề số 1


Trường Tiểu học : …………………………………

Lớp :

Họ và tên :

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A , B , C , D (là đáp số, kết quả tính, … ). Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1. Phân số bằng phân số nào dưới đây ?

A. B. C. D.

2. Phân số nào dưới đây là phân số thập phân ?

A. B. C. D.

3. Giá trị của chữ số 6 trong số thập phân 345,678 là :

A. B. C. 6 D.
4. Phép chia 43,09 : 21 có số dư là :

43,19 21
1 19 2,05
14

A. 14 B. 1,4 C. 0,14 D. 0,014
5. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 6 tấn 43 kg = tấn là :
A. 6,43 B. 6,043 C. 64,3 D. 0,643
6. Cho 2014 2013 2012 x = 2011 2012 2013 2014. Giá trị của x là :
A. 2014 B. 2013 C. 2012 D. 2011
Phần 2: Phần tự luận (7 điểm)
Bài 1: Đặt tính rồi tính (3 điểm)

37,59 + 175,32 529,78 - 98,96
………………………… ……………………….
………………………… ……………………….
………………………… ……………………….
………………………………….. …………………………………

135,6 2,8 91,8 : 3,6
………………………… ……………………….
………………………… ……………………….
………………………… ……………………….
………………………… ……………………….
………………………… ……………………….
………………………………….. …………………………………
Bài 2: (2 điểm) Buổi sáng mẹ đi chợ mua về một túi gạo. Bữa trưa mẹ đã dùng kg gạo đó để nấu cơm. Bữa chiều mẹ dùng nhiều hơn bữa trưa 0,25kg thì túi gạo còn lại 3,75kg.

Hỏi buổi sáng mẹ mua về mấy ki-lô-gam gạo ?
Bài làm

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Bài 3: (1 điểm) Tìm x :

x + 15,7 = 7,2 2,5 x : 12,5 = 48 - 45,66

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Bài 4: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất
a) 79,65 + 25,14 + 20,35 + 74,86
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
b) 5,65 13,8 + 35,7 3,21 + 5,65 21,9 + 35,7 1,14
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Bài kiểm tra Cuối hki năm học 2016 - 2017
Môn: toán lớp 5 - Đề số 2


Trường Tiểu học : …………………………………

Lớp :

Họ và tên :

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A , B , C , D (là đáp số, kết quả tính, … ). Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1. Số thập phân hai mươi chín phẩy mười ba được viết là :

A. 209,13 B. 29,13 C. 29,103 D. 209,103

2. Chữ số 3 trong số thập phân 20,354 thuộc hàng nào ?

A. Đơn vị B. Phần mười C. Phần trăm D. Phần nghìn

3. Số thập phân gồm 4 chục, 6 đơn vị, 2 phần mười được viết là :

A. 46,2 B. 406,2 C. 46,02 D. 406,02
 
Gửi ý kiến