Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE CUONG ON THI HOC KI I.

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Van Ho
Ngày gửi: 10h:25' 24-12-2018
Dung lượng: 359.0 KB
Số lượt tải: 362
Số lượt thích: 0 người
NỘI DUNG ÔN THI HỌC KỲ 1 HOÁ 11CB (2018-2019)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
1. Phân loại chất điện li, pt điện li:
Cho các chất: HNO3, Ca(OH)2, CH3COONa, CH3COOH, NaCl. Có bao nhiêu chất điện li mạnh:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Cho các chất sau: HCl, H2SO3, HNO3, KOH, Ba(OH)2, Mg(OH)2, NaNO3, NaCl. Có bao nhiêu chất điện li yếu?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 6
Cho các chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CH3COOH, NH3, CuSO4. Các chất điện li yếu là:
A. H2O, CH3COOH, NH3. B. H2O, CH3COOH, CuSO4.
C. H2O, NaCl, CuSO4, CH3COOH. D. NaOH, CuSO4, NaCl.
Phương trình điện li nào sau đây viết sai ?
A. Ca(NO3)2 Ca2+ + 2NO3– B. K2CrO4 2K+ + CrO42 –
C. Fe2(SO4)3 2Fe3+ + 3SO42– D. K2SO4 K2+ + SO42 –
Phương trình điện li nào viết sai?
A. H2SO4 ( 2H+ + SO42 – B. NaOH ( Na+ + OH–
C. NaClO ( Na+ + ClO – D. KCl K+ + Cl–
Phương trình điện li nào đúng?
A. CaCl2 ( Ca+ +2Cl- B. Ca(OH)2 ( Ca+ + 2 OH –
C. AlCl3 ( Al3+ +3Cl2- D. Al2(SO4)3 ( 2Al3+ + 3SO42-
2. Chọn ptpt đúng-sai :
Trong các phản ứng sau, phản ứng nào sai:
A. Na2SO4 + BaCl2 ( BaSO4 + 2NaCl B. 2NaHSO4 + BaCl2 ( Ba(HSO4)2 + 2NaCl
C. NaOH + NaHCO3 ( Na2CO3 + H2O D. Ba(OH)2 + H2SO4 ( BaSO4 + 2H2O
Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng axit–bazơ?
A. H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O B. 6HCl + Fe2O3 2FeCl3 + 3H2O
C. H2SO4 + CaCl2 CaSO4 + 2HCl D. Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O
Phản ứng nào sau đây không phải phản ứng trao đổi ion?
A. MgSO4 + CaCl2 ( MgCl2 + CaSO4. B. HCl + AgNO3 ( AgCl + HNO3.
C. 2NaOH + MgCl2 ( 2NaCl + Mg(OH)2. D. Zn + 2AgNO3 ( Zn(NO3)2 + 2Ag.
3. Cho pt ion pt phân tử:
Phương trình phân tử: K2CO3 + MgCl2 ( 2KCl + MgCO3 có phương trình ion rút gọn sau ?
A. K+ + Cl – ( KCl . B. K2CO3 + Cu2+ ( 2K+ + CuCO3.
C. CO32– + CuCl2 ( 2Cl – + CuCO3. D. Mg2+ + CO32– ( MgCO3.
Cho phương trình ion thu gọn: H+ + OH – → H2O
phương trình ion thu gọn đã cho biểu diễn bản chất của các phản ứng hóa học nào sau đây ?
A. KOH + HCl → KCl + H2O B. 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2
C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4 D. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O
Cho phương trình hóa học của phản ứng ở dạng ion thu gọn: CO32– + 2H+ → H2O + CO2
Phương trình ion thu gọn trên là của phương trình dạng phân tử nào sau đây
A. Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O B. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
C. MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O D. BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2 + H2O
4. Lý thuyết pH:
Khi hòa tan trong nước, chất nào sau đây cho môi trường có pH nhỏ hơn 7?
A. NaCl. B. NaOH. C. Na2SO4. D. HCl.
Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường pH > 7 ?
A. NaCl. B. KNO3. C. HCl. D. NaOH.
Phát biểu không đúng là
A. Môi trường kiềm có pH < 7. B. Môi trường kiềm có pH > 7.
C. Môi trường trung tính có pH = 7. D. Môi trường axit có pH < 7.
Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?
 
Gửi ý kiến