Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN
Người gửi: Trần Ngọc Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:50' 12-04-2018
Dung lượng: 192.5 KB
Số lượt tải: 1038
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Giang)
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ II NĂM 2018
LỚP 10
HALOGEN VÀ HỢP CHẤT
Câu 1. Các nguyên tử halogen có cấu hình e lớp ngoài cùng là
A. ns2 B. ns2np3 C. ns2np4 D. ns2np5
Câu 2. Halogen ở thể rắn (điều kiện thường), có tính thăng hoa là
A. flo B. clo C. brom D. iot
Câu 3. Thứ tự tăng dần độ âm điện của các halogen là
A. FCâu 4. Thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử của các halogen là
A. FCâu 5. Có 7e ở lớp ngoài cùng, hóa tính đặc trưng của halogen là
A. tính khử mạnh, dễ nhường 1e. B. tính khử mạnh, dễ nhận 1e.
C. tính oxi hóa mạnh, dễ nhận 1e. D. tính oxi hóa mạnh, dễ nhường 1e.
Câu 6: Chỉ ra nội dung sai : “Trong nhóm halogen, từ flo đến iot ta thấy ...”
A. Trạng thái tập hợp : Từ thể khí chuyển sang thể lỏng và rắn. B. màu sắc : đậm dần.
C. nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi : giảm dần. D. độ âm điện : giảm dần.
Câu 7. Dung dịch AgNO3 không phản ứng với dung dịch nào sau đây?
A. NaCl. B. NaBr. C. NaI. D. NaF.
Câu 8. Trong hợp chất, clo có thể có những số oxi hóa nào ?
A. -1, 0, +1, +5 B. -1, 0, +1, +7 C. -1, +3, +5, +7 D. -1, +1, +3, +5, +7
Câu 9. Chọn halogen có phản ứng mạnh nhất với H2
A. Cl2 B. F2 C. Br2 D. I2
Câu 10. Trong phản ứng: Cl2 + H2O ( HCl + HClO, khí clo thể hiện tính
A. oxi hóa B. khử C. khử và oxi hóa D. axit
Câu 11. Chọn phản ứng trong đó halogen có tính khử:
A. Br2 + SO2 + 2H2O ( 2HBr + H2SO4 B. H2 + Cl2 ( 2HCl
C. 4Cl2 + H2S + 4H2O ( H2SO4 + 8HCl D. Br2 + 5Cl2 + 6H2O ( HBrO3 + 10HCl
Câu 12. Chọn kim loại phản ứng với clo hoặc dung dịch HCl cho cùng một muối
A. Ag B. Cu C. Fe D. Ca
Câu 13. Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế từ
A. NaCl + H2SO4 đặc B. HCl + KMnO4 C. NaCl (điện phân) D. F2 + KCl
Câu 14. Xét về tính oxi hóa – khử, axit clohidric
A. chỉ có tính khử B. chỉ có tính oxi hóa
C. có cả tính oxi hóa và tính khử D. không có tính oxi hóa và tính khử.
Câu 15. Phản ứng nào dưới đây không xảy ra ?
A. NaCl + AgNO3 ( AgCl + NaNO3 B. HCl + AgNO3 ( AgCl + HNO3
C. 2HCl + Cu ( CuCl2 + H2 D. 2HCl + FeS ( FeCl2 + H2S
Câu 16. Trong phòng thí nghiệm, điều chế HCl bằng phản ứng
A. NaCl r + H2SO4 đặc B. BaCl2 + H2SO4 C. H2 + Cl2 D. Cl2 + HBr
Câu 17. Axit halogenhidric nào có thể ăn mòn thủy tinh? A. HF B. HCl C. HBr D. HI
Câu 18. Số oxi hóa của clo trong clorua vôi là
A. +1 B. -1 C. +1 và -1 D. 0
Câu 19. Clorua vôi và nước Gia-ven (Javel) thể hiện tính oxi hóa là do
A. chứa ion ClO-, gốc của axit có tính oxi hóa mạnh. B. chứa ion Cl-, gốc của axit clohidric điện li mạnh.
C. đều là sản phẩm của chất oxi hóa mạnh Cl2 với kiềm D. trong phân tử đều chứa cation của kim loại mạnh.
Câu 20. Chọn câu đúng
 
Gửi ý kiến