Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Hồng Quế
Ngày gửi: 17h:30' 11-06-2020
Dung lượng: 152.5 KB
Số lượt tải: 441
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 – MÔN TOÁN 9
 Giải hệ phương trình
a.  b.  c. 
d.  e. 
 Viết phương trình đường thẳng d đi qua hai điểm A(2; –1) và B(1; 3)
 Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng
a. d: 2x + 3y = –1 và d’: 2x – y = 2
b. d: –x + 2y = 3 và d’: 5x – 10y = –15
c. d: 3x – 12y = 5 và d’: x – 4y = –2
 Cho đường thẳng d: y = (m + 1)x – 2
a. Tìm giá trị của m để d đi qua điểm A(–2; 0)
b. Nêu tính chất đồng biến hay nghịch biến và vẽ d với m tìm được
c. Viết phương trình đường thẳng đi qua B(–1; 1) và vuông góc với d
 Cho parabol (P): y = x² và đường thẳng d: y = –x + 2
a. Vẽ Parabol (P) và d
b. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và d
c. Viết phương trình đường thẳng Δ // d và cắt (P) tại điểm có hoành độ –1
 Cho Parabol (P): y = –x². Lập phương trình đường thẳng d đi qua điểm A(–2; –3) với hệ số góc k và tiếp xúc với (P)
 Cho Parabol (P): y = (m + 2)x² (m ≠ –2)
a. Tìm giá trị của m để hàm số đồng biến khi x < 0; nghịch biến khi x > 0
b. Tìm giá trị của m để Parabol (P) đi qua điểm C(–2; 6)
c. Tìm giá trị của m để Parabol (P) cắt đường thẳng y = –x + 2 tại điểm có hoành độ xo = 5
 Cho Parabol (P): y = x² và đường thẳng d: y = –2x + 3
a. Vẽ đồ thị của (P) và d trên cùng hệ trục tọa độ
b. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng d bằng phép tính
 Cho Parabol (P): y = x² và đường thẳng d: y = 2x + m
a. Tìm tọa độ giao điểm của d và (P) khi m = 6
b. Tìm giá trị của m để d cắt (P) tại 2 điểm phân biệt
c. Tìm giá trị của m để d tiếp xúc (P). Tìm tọa độ tiếp điểm
 Chứng minh đường thẳng d: y = 4x – 4 tiếp xúc với parabol (P): y = x²
 Chứng minh đường thẳng d: y = 5x – 4 cắt parabol (P): y = x² tại hai điểm phân biệt
 Giải phương trình
a. x² – 2x = 0 b. 2x² + 5x + 2 = 0 c. 2x² – 8 = 0 d. x² – x – 2 = 0
e. 2x² + 3x – 5 = 0 g. x² – 4x + 4 = 0 h. x² + 6x + 15 = 0 i. 4x² + 21x = 18
k. x² + 2x – 6 = 0 ℓ. (2x – 1)² – (x + 1)(x + 3) = 0 m. x4 – 13x² + 36 = 0
n. x4 + 4x² + 1 = 0 o. x4 + 5x² – 6 = 0 p. x + 1/x = 5/2
 Chứng minh phương trình x² – 2(m – 1)x + m – 3 = 0 có 2 nghiệm phân biệt với mọi m
 Chứng minh phương trình x² – 2(m + 1)x + 2m² – 2m + 5 = 0 vô nghiệm với mọi m
 Chứng minh phương trình x² – 2(m – 1)x + 3(2m – 5) = 0 có nghiệm với mọi m
 Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm kép. Tính nghiệm kép
a. x² – (m – 2)x + 4 = 0 b. x² + 2(m + 3)x + 3 = 0 c. mx² – 2mx + 2(m – 1) = 0
 Tìm giá trị của m để phương trình vô nghiệm
a. 3x² – 2x + m = 0 b. x² – 2(m + 2)x + (m + 1)(m – 3) = 0
 Tìm giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt
a. –2x² + 3x +
 
Gửi ý kiến