Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TOÁN 11 HỌC KỲ 2 2016 -2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quảng Đại Hạn (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:37' 26-04-2017
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 2146
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Văn Cảnh)
TRƯỜNG THPT AN PHƯỚC ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ II
TỔ : TOÁN NĂM HỌC : 2016 – 2017 . Môn: TOÁN 11
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6, 0 điểm).
Câu 1: Trong các giới hạn sau, giới hạn nào bằng 0?
A. B. C. D. 
Câu 2: Tính giới hạn A. B. C. D. 
Câu 3: Trong các mệnh đề sai, mệnh đề nào SAI?
A. B. C. D. 
Câu 4: Tính giới hạn bằng: A. 19 B. -19 C. -13 D. 
Câu5: Trong các hàm số sau, hàm số nào liên tục trên ?
A. B. C. D. 
Câu 6:Với giá trị nào của m thì hàm số liên tục trên ?
A. -4 B. 4 C. 3 D. 1
Câu 7: Cho hàm số . Tính ?
A. -3 B. 5 C. 20 D. 0
Câu 8: Hàm số có đạo hàm là?
A. B. C. 2 D. 
Câu 9: Hàm số có đạo hàm là?
A. B. C. D. 
Câu 10: Cho hàm số . Tập nghiệm bất phương trình là:
A. B. C. hoặc D. hoặc 
Câu 11: Phương trình tiếp tuyến của hàm số tại điểm M(2;12) là:
A. B. C. D. 
Câu 12: Hệ số góc tiếp tuyến của hàm số tại điểm có hoành độ bằng 2 là:
A. B. C. D. 
Câu 13. Cho hình bình hành ABCD. Phát biểu nào SAI?
A. B. C. D. 
Câu 14: Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm tam giác ABC. Chọn mệnh đề ĐÚNG trong các mệnh đề sau?
A. B. C. D. 
Câu 15: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Khi đó 
A. B. C. D. 
Câu 16. Hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA=SB=SC=SD. Cạnh SB vuông góc với đường nào trong các đường sau?
A. B. C. D. 
Câu 17: Cho là mặt phẳng trung trực của đoạn AB, I là trung điểm của AB. Hãy chọn khẳng định đúng:
A. B. C. D. 
Câu 18: Tìm ta được:
A. 2 B. 1 C. D. 
Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có và đáy là hình vuông. Từ A kẻ . Khẳng định nào sau đây đúng :
A. B. C. D, 
Câu 20: Tìm ta được:
A. 4 B. 1 C. D. 
Câu 21: Cho hàm số. Giải bất phương trình: 
A. B. C. D. 
Câu 22: Hàm số có y’?
A. B. C. D. 
Câu 23: Hàm số có y’=?
A. B. C. D. 
Câu 24: Chọn mệnh đề đúng:
A. B. 
C. D. 
Câu 25: Hàm số . Có y` bằng:
A. B. C. D. 
Câu 26: Hàm số . Có bằng :
A. B. 1 C. D. 
Câu 27: Cho hàm số . Tập nghiệm cuả phương trình là :
A. B. C. D. 
Câu 28: Số gia của hàm số y = x2 - 2x tại điểm x0 = -1 là:
A. Δ2x - 4Δx B. Δ2x + 4Δx C. Δ2x + 2Δx D. Δ2x - 2Δx - 3
Câu 29: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số có tung độ của
 
Gửi ý kiến