Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đê cuong on toán lớp 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Hoa
Ngày gửi: 10h:24' 05-05-2019
Dung lượng: 24.7 KB
Số lượt tải: 1824
Số lượt thích: 0 người
Phần I. Khoanhtrònvàochữđăttrướccâutrảlờihoặcđápánđúng.
Câu 1.Sốliềnsausốlớnnhấtcóhaichữsốlà:
A. 10 B. 99 C. 100 D. 1000
Câu 2.Mộthìnhtứgiáccócáccạnhđềubằngnhauvàbằng 4 cm. Chu vihìnhtứgiácđólà:
A. 4cm B. 12cm C. 24cm D. 16cm
Câu 3: Có 3 con gàvà 2 con chó .Sốchâncótấtcảlà:
A. 14 chân B. 16 chân C. 12 chân D. 8 chân
Câu 4: Kếtquảcủa: 5 x 7 + 10 = . . . . . là
A. 35 B. 25 C. 45 D. 55
Câu 5: 5 x 4 x 0 đượckếtquảlà:
A. 20 B. 9 C. 0 D. 24
Câu 6: Khoanhvàochữcáiđặttrướccâutrảlờiđúng:
Sốhìnhtứgiáctronghìnhvẽlà:
/
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 7: Chữsố 5 trongsố 75 nằm ở hàngnào?
A. Trăm B. Chục C. Đơnvị D. Nghìn
Câu 8: Tíchcủa 4 và 9 là:
A. 32 B. 36 C. 38 D. 40
Câu 9: Mẹcó 28 cáikẹo, emgiúpmẹ chia đềuchobố ,mẹ , emtraivàem. Hỏimỗingườiđượcmấycáikẹo?
A. 28 B. 7 C. 38 D. 4
Câu 10: Câunàothíchhợp:
A. Quãngđườngdài 20 dm B. Chiếcbànhọcsinhcao 3m
C. Chiếcthướckẻdàikhoảng 1km D. Chiếcbútchìdàikhỏng 15 cm
Phần II: Thựchiệntheoyêucầucủamỗicâuhỏi, bàitậprồiđiềnkếtquảhoặcđápánđúngvàochỗchấm:
Câu 11: Anđếmđượcđàngà 20 cáichân. Hỏiđàngàcóbaonhiêu con?
Trảlời: Đàngàcó ……….. con
Câu 12: Hảicó 21 viên bi, Hảitặngbạn 1/3 sốviên bi đó. HỏiHảitặngbạnbaonhiêuviên bi?
Trảlời: Sốviên bi Hảitặngbạnlà: ……………… viên bi
Câu 13: Mộttấmvảidài 27 métvàbiếtrằng may mộtcáiáohết 3 métvải. Hỏitấmvảiđó may đượcbaonhiêuchiếcáo?
Trảlời: Sốchiếcáotấmvảiđó may đượclà:…………..chiếcáo.
Câu 14: Emhãynhớlạixem ở nhàemcónhữngđồdùngnàolàhìnhvuôngvàlàhìnhchữnhật, hìnhtứgiác? emhãyliệtkêtừ 5 đến 7 đồdùng.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Câu 15.Emhãyđiềncácsốlầnlượtvào ô trống:
/
Phần III. Tựluận
Bài 1. Đặttínhrồitính
79 + 13 43 + 45 62 – 18 95 – 58
................... ................... ................... ...................
................... ................... ................... ...................
................... ................... ................... ...................
Bài 2.Tìm X
X x 5 = 40 X x 3 = 45 – 15 X : 3 = 5 12 : X = 4
............................ ............................ ............................ ............................
............................ ............................ ............................ ............................
............................ ............................ ............................ ............................
............................ ............................ ............................ ............................
Bài 3: CôPhượngcó 35 chiếcthạchraucâu Long Hải, cô chia đềvào 5 túi. Hỏimỗitúicómấychiếcthạchraucâu Long Hải ?
Bàigiải
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Bài 4: a. Tìmmộtsốbiếtrằnglấysốđó chia cho 3 đượcthươngbằng 6.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓