Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 7 HK2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thụy Hoài Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:57' 15-12-2017
Dung lượng: 276.0 KB
Số lượt tải: 371
Số lượt thích: 0 người
BỘ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 7A1 HKII
( Phần Excel Nâng Cao )
Lý Thuyết
Hàm COUNT:
- Cú pháp: =COUNT(phạm vi)
- Công dụng: Đếm số ô có chứa dữ liệu số trong phạm vi.
- Ví dụ: Để đếm số nhân viên trong bảng dưới thì dùng công thức: =COUNT(D1:D4)

A
B
C
D

1
STT
 Họ và tên
Giới tính
Lương

2
1
Ngô Văn A
Nam
2,000,000

3
2
Trần Thị B
Nữ
1,800,000

4
3
Phạm Ngọc E
Nữ
1,850,000Hình 1
Hàm COUNTIF:
Cú pháp: = COUNTIF(phạm vi, điều kiện)
Công dụng: Đếm số ô thỏa mãn điều kiện trong phạm vi.
Ví dụ: Để đếm số nhân viên Nữ (xem hình 1) thì dùng công thức:=COUNTIF(C2:C4,”Nữ”)
Hàm MAX
- Cú pháp: = MAX(phạm vi)
- Công dụng: Trả về giá trị là số lớn nhất trong phạm vi.
- Ví dụ: Để biết Lương cao nhất ( xem hình 1) thì dùng công thức: =MAX(D2:D4)
Hàm MIN
- Cú pháp: =MIN(phạm vi)
- Công dụng: Trả về giá trị là số nhỏ nhất trong phạm vi.
- Ví dụ: Để biết Lương thấp nhất (xem hình 1 ) thì dùng công thức: =MIN(D2:D4)
Hàm SUM
- Cú pháp: =SUM(phạm vi)
- Công dụng: Trả về giá trị là tổng các ô trong phạm vi
- Ví dụ: Để tính tổng Lương của tất cả các nhân viên (xem hình 1): =SUM(D2:D4)
Hàm SUMIF
- Cú pháp: =SUMIF(vùng chứa điều kiện, điều kiện, vùng cần tính tổng)
- Công dụng: Hàm dùng để tính tổng có điều kiện. Chỉ những ô nào trên vùng chứa điều kiện thoả mãn điều kiện thì sẽ tính tổng những ô tương ứng trên vùng cần tính tổng.
- Ví dụ: Tính tổng Lương của nhân viên Nữ (xem hình 1): =SUMIF(C2:C4, “Nữ”, D2:D4)
Hàm IF
- Cú pháp: =IF(biểu thức điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)
- Công dụng: Hàm tiến hành kiểm tra biểu thức điều kiện:
+ Nếu biểu thức điều kiện là True (đúng) thì trả về giá trị 1.
+ Ngược lại, nếu biểu thức điều kiện là False (sai) thì trả về giá trị 2.
- Ví dụ 1: Hãy điền giá trị cho cột kết quả. Biết rằng: Nếu điểm thi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ghi “Đậu”. Ngược lại thì ghi “Rớt” => =IF(địa chỉ ô cần xếp loại>=5, "Đậu", "Rớt")
Ví dụ 2: Hãy điền giá trị cho cột xếp loại trong bảng dưới. Biết rằng:
Nếu ĐTB>=9 thì ghi “Giỏi”, nếu ĐTB >=7 thì ghi “Khá”, nếu ĐTB >=5 thì ghi “TB”, còn lại thì ghi “Yếu”.
A B CXếp loại của An: =IF(B2>=9,"Giỏi",IF(B2>=7,"Khá",IF(B2>=5,"TB","Yếu")))

Hàm VLOOKUP
- Cú pháp: =VLOOKUP(giá trị muốn tình kiếm(n), khu vực muốn tìm (khối), cột số m, r)
- Công dụng: Tiến hành tìm giá trị n trong cột đầu tiên của khối và lấy giá trị tương ứng trên cột thứ m.
+ Nếu r=0 (hoặc FALSE) thì tìm giá trị chính xác bằng với n.
+ Nếu không tìm thầy thì trả về lỗi #N/A (lỗi không tìm thấy)
Ví dụ: Điền giá trị cho cột Tiền trong bảng sau dựa vào Cộng và tra ở bảng tra

A
B
C
D
E

1
STT
Sản phẩm
Tiền thêm the6m
SP
Cộng

2
1
Táo

Táo
20,000

3
2
Nho

Nho
40,000

4
3
Mít

Bưởi
70,000

5
4
Hồng
6
5
Bưởi
=VLOOKUP(B2,D2:E4,2,1)

BẢNG KÊ TIỀN CHO THUÊ MÁY VI TÍNH

MÃ SỐ
HÌNH
 
Gửi ý kiến