Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de cuong tin7 hk 1 2017-2018 co dap an

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Trầm
Ngày gửi: 08h:36' 27-02-2018
Dung lượng: 137.5 KB
Số lượt tải: 397
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TIN HỌC 7
Năm học: 2017-2018
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM :
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính.
A. MicroSoft Word B. MicroSoft Excel
C. MicroSoft Power Point D. MicroSoft Access
Câu 2 : Thông tin được lưu dưới dạng bảng có ưu điểm gì:
A. Tính toán nhanh chóng B. Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng
C. Dễ sắp xếp D. Dễ sắp xếp, dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng
Câu 3: Câu nào sau đây sai:
A. Miền làm việc chính của bảng tính gồm các cột và các dòng.
B. Miền giao nhau giữa cột và dòng là ô tính dùng để chứa dữ liệu.
C. Địa chỉ ô tính là cặp địa chỉ tên cột và tên hàng
D. Trên trang tính chỉ chọn được một khối duy nhất.
Câu 4: Khối là tập hợp các ô kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối được thể hiện như câu nào là đúng:
A. H1…H5 B. H1:H5 C. H1 - H5 D. H1->H5
Câu 5: Hộp tên cho biết thông tin:
A. Tên của cột B. Tên của hàng
C. Địa chỉ ô tính được chọn D. Không có ý nào đúng
Câu 6: Thanh công thức dùng để:
A. Hiển thị nội dung ô tính được chọn B. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn
C. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn D. A,B và C đều đúng.
Câu 7: Trong ô tính xuất hiện ###### vì:
A. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.
B. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.
C. Tính toán ra kết quả sai
D. Công thức nhập sai.
Câu 8: Để sửa dữ liệu ta:
A. Nháy đúp chuột trái vào ô cần sửa. B. Nháy chuột trái
C. Nháy đúp chuột phải vào ô cần sửa D. Nháy chuột phải
Câu 9: Để lưu trang tính ta chọn lệnh:
A. File\Open B. File\New C. File\Save D.File\Close
Câu 10: Trong các công thức sau công thức nào viết sai:
A. =SUM(A1;A2;A3;A4) B. =sum(A1:A4) C. =Sum(A1-A4)
Câu 11: Trong các công thức tính trung bình cộng, công thức nào sai:
A. =Average(A1:A5) B. =SUM(A1:A5)/5
C. = Average(A1:A5)/5 D. =(A1+A2+A3+A4)/5
Câu 12: Công thức nào viết sai:
A. =sum(A1:A4) B. = sum(A1:A4)
C. =SUM(A1:A4) D. =sum (A1:A4)
Câu 13 :
Một chương trình bảng tính thông thường có những đặc trưng cơ bản nào?


A.
Màn hình làm việc, dữ liệu, tạo biểu đồ


B.
Màn hình làm việc, dữ liệu, tạo biểu đồ, khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn, sắp xếp và lọc dữ liệu.


C.
Dữ liệu, các hàm có sẵn, sắp xếp dữ liệu.


D.
A và B đều đúng.

Câu 14 :
Phát biểu nào sau đây là đúng?


A.
Màn hình làm việc của chương trình bảng tính giống hoàn toàn như màn hình soạn thảo văn bản word.


B.
Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ô tính.


C.
Thanh công thức, thanh bảng chọn data (dữ liệu) và trang tính không có trong màn hình làm việc excel.


D.
Địa chỉ của một khối có thể được viết là (C3;A5).

Câu 15 :
Để sửa dữ liệu ta phải thực hiện như thế nào?


A.
Nháy chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.


B.
Nháy chuột phải trên ô tính và sửa dữ liệu.


C.
Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.

Câu 16 :
Để tính tổng
 
Gửi ý kiến