Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

de cương toan 11 hoc ki 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Luận
Ngày gửi: 10h:48' 10-05-2018
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 337
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II TOÁN LỚP 11 A3,8,11– NĂM HỌC 2017- 2018
A. PHẦN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Câu . Tìm giới hạn lim; A. 2 B. 3 C. 4 D. 6
Câu . Tìm giới hạn lim; A. 2 B. 0 C. 1 D. 1/3
Câu . Tìm giới hạn lim( – n): A. 3 B. 1 C. 3/2 D. 0
Câu . Tìm giới hạn lim( – n) : A. +∞ B. 3 C. 0 D. 2
Câu . Tìm giới hạn lim(): A. 0 B. 1 C. 1/3 D. 1/2
Câu . Tìm giới hạn lim( + n): A. 0 B. 1 C. 3 D. 2
Câu . Tìm giới hạn lim: A. –1 B. 1 C. 2 D. –2
Câu . Tìm giới hạn lim: A. 2 B. 1/2 C. 1 D. 7
Câu . Tìm giới hạn lim A. +∞ B. 0 C. 36 D. 9/2
Câu . Tìm giới hạn : A. –1 B. 1 C. –3 D. 3
Câu . Tìm giới hạn A. –3 B. 1 C. –1 D. 3
Câu . Tìm giới hạn : A. 15/11 B. 16/11 C. 17/11 D. 18/11
Câu . Tìm giới hạn : A. –15/2 B. –3 C. –25/4 D. –9/2
Câu . Tìm giới hạn A. 1 B. 3/2 C. 3 D. 9/2
Câu . Tìm giới hạn : A. 3/4 B. 1/3 C. 3/2 D. 1/2
Câu . Tìm giới hạn A. –∞ B. +∞ C. 1 D. –1
Câu . Tìm giới hạn : A. –∞ B. +∞ C. 3 D. –3
Câu . Tìm giới hạn A. 3 B. –1 C. –2 D. –3
Câu . Tìm giới hạn : A. 6 B. 4 C. 3 D. 2
Câu . Tìm giới hạn : A. 8 B. 4 C. 3/2 D. +∞
Câu . Tìm giới hạn : A. 1/3 B. –1 C. 3/2 D. 3
Câu . Tìm giá trị của m để hàm số f(x) = có giới hạn tại xo = 2
A. m = 3/2 B. m = –3/2 C. m = –3/8 D. m = –5/8
Câu . Tìm giá trị của m để hàm số f(x) = liên tục tại xo = 1
A. m = –2 B. m = –1 C. m = 1 D. m = 2
Câu . Tìm giới hạn của hàm số f(x) = tại xo = 0
A. 2 B. 3/2 C. 1/2 D. không tồn tại
Câu . Tìm giá trị của m để hàm số f(x) = liên tục tại xo = –2
A. m = 1 V m = 5 B. m = –1 V m = 5 C. m = 1 V m = –5 D. m = –1 V m = –5
Câu . Tìm giá trị của m để hàm số f(x) = liên tục trên R.
A. m = 4 B. m = 1/4 C. m = 1/2 D. m = 3/2
Câu . Chọn nhận xét sai
A. Phương trình x³ + 4x – 1 = 0 có ít nhất một nghiệm trên (0; 1)
B. Phương trình m(x – 1)³(x – 2) + 2x – 3 = 0 có nghiệm với mọi tham số m
C. Phương trình x4 + mx² – 2mx – 2 =
 
Gửi ý kiến