Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương toán 7 cả năm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Phan Tuấn Phát
Ngày gửi: 06h:37' 24-02-2018
Dung lượng: 325.3 KB
Số lượt tải: 226
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ CƯƠNG TOÁN 7 CẢ NĂM
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC
BÀI 1. TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
LÝ THUYẾT
1. Số hữu tỉ
Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số, số đó được gọi là số hữu tỉ
* Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số với và 
Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là Q. (x là số hữu tỉ ghi là: x Q)
2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
Để biểu diễn số hữu tỉ (; b > 0) trên trục số ta làm như sau:
- Chia đoạn đơn vị [0; 1] trên trục số thành b phần bằng nhau, mỗi phần là gọi là đơn vị mới
- Nếu a > 0 thì số được biểu diễn bởi một điểm nằm bên phải điểm O và cách điểm O một đoạn bằng a lần đơn vị mới
/
- Nếu a < 0 thì số được biểu diễn bởi một điểm nằm bên trái điểm O và cách điểm O một đoạn bằng lần đơn vị mới
Ví dụ: Biểu diễn các số trên trục số:
/
- Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x
3. So sánh hai số hữu tỉ
Để so sánh hai số hữu tỉ x, y ta thường làm như sau:
+ Viết x, y dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương:

+ So sánh hai số nguyên a và b:
• Nếu a < b thì x < y
• Nếu a = b thì x = y
• Nếu a > b thì x > y
Ví dụ: So sánh và 
Ta có 
Vì 
- Trên trục số, nếu x < y thì điểm x ở bên trái điểm y
- Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương
- Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm
- Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm
* Nhận xét
- Số hữu tỉ là số hữu tỉ dương nếu a, b cùng dấu
- Số hữu tỉ là số hữu tỉ âm nếu a, b trái dấu
- Ta có: 
BÀI TẬP
Bài 1. Điền các ký hiệu N, Z,Q vào …; (viết đầy đủ các trường hợp):
a) 2000 …… b) …… c) ……
d) …… e) ……
Bài 2. Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số: ; ; 
Bài 3. Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng phân số có cùng mẫu dương:
a) và b) và 
Bài 4. Cho các số hữu tỉ: 
So sánh và viết tập hợp A các số hữu tỉ bằng các số trên
/
Bài 5. Cho số hữu tỉ khác 0. Chứng minh:
a) Nếu a, b cùng dấu thì là số dương
b) Nếu a, b trái dấu thì là số âm
Bài 6. So sánh các số hữu tỉ sau:
a) và b) và c) và 
d) và e) và f) và 
Bài 7. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự tăng dần:
a) b) 
Bài 8.
a) Giả sử và x < y. Hãy chứng tỏ rằng nếu chọn thì ta có: 
b) Chứng minh rằng: nếu thì 
c) Tìm 5 số hữu tỉ x sao cho:
i) ii) 
Bài 9. So sánh các phân số sau (không quy đồng mẫu hoặc tử)
a) và b) và 
c) và d) và 
Bài 10. Dựa vào tính chất bắc cầu của thứ tự: với x, y, z Q ta có: . Hãy so sánh:
a) và b) và c) và 
d) và e) và f) và 
g) và h) và 
Bài 11. Tìm , biết rằng x là số âm lớn nhất được viết bằng bốn chữ số 1
Bài 12.
a) Tìm
 
Gửi ý kiến