Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề + ĐA KT chương 1 hình 9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Định (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:29' 28-09-2017
Dung lượng: 117.5 KB
Số lượt tải: 3766
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 9
Thời gian làm bài 45 phút
Họ và tên: …………………………………. Ngày tháng 10 năm 2017

Điểm
Lời phê của thầy giáo


ĐỀ 6
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Em hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1/ Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sao đây sai?
A. AB.AC = BC.AH B. BC.BH = AH2
C. AC2 = HC.BC D. AH2 = AB.AC
2/ Cho ABC, A = 900, đường cao AD. Biết DB = 4cm, CD = 9cm, độ dài của AD =
A. 6cm B. 13cm C. D. 
3/ Tam giác ABC vuông tại A, thì tanB bằng:
A. B. C. cotC D. cosC
4/ Câu nào sau đây đúng ? Với là một góc nhọn tùy ý, thì:
A. B. C. tan+ cot= 1 D. sin2– cos2= 1
5/ Cho tam giác BDC vuông tại D, B = 600, DB = 3cm. Độ dài cạnh DC bằng:
A. 3cm B. C. D. 12cm
6/ Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với:
A. sin góc đối hoặc cosin góc kề. B. cot góc kề hoặc tan góc đối.
C. tan góc đối hoặc cosin góc kề. D. tan góc đối hoặc cos góc kề.
II/ TỰ LUẬN (7 điểm):
Bài 1: (5 điểm). Cho ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 3cm, BC = 6cm.
1/ Giải tam giác vuông ABC
2/ Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC:
a/ Tính độ dài AH và chứng minh: EF = AH.
b/ Tính: EAEB + AFFC
Bài 2: (2 điểm). Dựng gócbiết sin = 0,6. Hãy tính tan.
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC LỚP 9 ĐỀ 6
I. TRẮC NGHIỆM : (3 đ) Mỗi câu 0,5 đ

1
2
3
4
5
6

D
A
C
A
B
B

II. TỰ LUẬN : (7 đ)
Bài 1: (5 điểm).
1/ Giải tam giác vuông ABC
ABC vuông tại A, nên:
CosB =  B = 600 (1 điểm)
Do đó: C = 900 – 600 = 300 (1 điểm)
AC = BCsinB = 6sin600 = cm (1 điểm)
2/ Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC:
a/ Tính độ dài AH và chứng minh EF = AH
AHB vuông tại H nên:
AH = AB.sinB = 3.sin600 = cm (1 điểm)
Tứ giác AEHF có: A = AEH = AFH = 900 (gt) (0,5 điểm)
Nên tứ giá AEHF là hình chữ nhật
 EF = AH (0,5 điểm)
b/ Tính: EAEB + AFFC
Ta có: EAEB = HE2 ; AFFC = FH2
Nên EAEB + AFFC = HE2 + FH2 = EF2
Mà EF = AH (cmt) (0,5 điểm)
Do đó: EAEB + AFFC =AH2 = cm (0,5 điểm)
Bài 2: (2 điểm).
* Dựng góc biết sin= 0,6 (1 điểm)
* Cho sin = . Hãy tính tan
Ta có: sin2 + cos2 = 1 (0,25 điểm)
Cos2 = 1– sin2 = 1– = (0,25 điểm)
cos = (0,25 điểm)
Do đó: tan = (0,25 điểm)
 
Gửi ý kiến