Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề + ĐA KT chương 2 đại 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Định (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:53' 23-11-2017
Dung lượng: 99.5 KB
Số lượt tải: 654
Số lượt thích: 1 người (Hứa Thị Huyền Trang)
KIỂM TRA CHƯƠNG II
MÔN: ĐẠI SỐ LỚP 7
Thời gian làm bài 45 phút

ĐỀ 4
A. TRẮC NGHIỆM (3đ) Khoanh tròn vào chữ các trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (0,5đ): Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x được liên hệ theo công thức:
A . xy = k B . C . y = kx D . A , B , C đều đúng
Câu 2 (0,5đ): x và y tỉ lệ nghịch , khi x = 10 thì y = 6. Hệ số a là:
A . B . C . 60 D . Kết quả khác
Câu 3 (0,5đ): cho y = f(x) = -2x2 – 3. Tính f() bằng:
A . 3 B . C . D . 
Câu 4 (0,5đ): Cho hình vẽ bên, toạ độ của điểm Q là:
A . Q(0 ;-2) B . Q(-2 ;0)
C . Q(-2 ;-2) D . Kết quả khác


Câu 5 (1đ): Điền từ thích hợp vào chỗ trống
Cho y tỉ lệ thuận đối với x khi y = - 3 thì x = 9. Hệ số tỉ lệ là: .............
Số 135 chia làm 3 phần tỉ lệ với 2; 3; 4. Mỗi phần đó lần lượt là.................
x và y tỉ lệ nghịch, hệ số tỉ lệ là -5, khi x = 5 thì y = .................................
Biết 5 người làm cỏ một cánh đồng hết 8 giờ. Với 8 người (cùng năng suất) làm cỏ cánh đồng đó hết................

B. TỰ LUẬN (7đ)
Bài 1: (1,5 điểm) Cho x và y là hai đại lương tỉ thuận với nhau. Khi x = 10 thì y = 5
Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x
Hãy biểu diễn y theo x
Tính giá trị của y khi x = -6, x = 
Bài 2: (1,5 điểm) Ba anh em Tâm, Đức,
Trung có cân nặng tỉ lệ với: 5, 6, 7.
Biết tổng cân nặng của ba anh em là
54kg. Tính cân nặng của mỗi người ?
Bài 3: (2 điểm) Cho hình vẽ.
a) Viết tọa độ các điểm A, B, C, D
b) Đánh dấu các điểm F(-3; 1),
G(0; 2) trên mặt phẳng tọa độ
Bài 4: (2 điểm) Ba lớp 7A, 7B, 7C
hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ
đã thu được tổng 370kg giấy vụn. Hãy tính số giấy vụn của mỗi lớp, biết rằng số giấy vụn thu được của ba lớp lần lượt tỉ lệ nghịch với 4; 6; 5.
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ LỚP 7 ĐỀ 4
A. TRẮC NGHIỆM (3đ)
1
2
3
4

C
C
D
A


Câu 5: a) -1/3; b) 30; 45; 60 c) -1 d) 5 giờ
B. TỰ LUẬN (7đ)
Bài 1: (1,5 điểm)
x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên: y = k.x k = = = = 0,5
Vậy hệ số tỉ lệ là k = 0,5
Biểu diễn y theo x: y = 0,5x
Khi x = -6 y = 0,5.(-6) = -3
Khi x = y = 0,5 . = 1
Bài 2: (1,5 điểm)
Gọi số cân nặng của ba anh em: Tâm, Đức, Trung lần lượt là a, b, c (kg)
Theo đề bài ta có: và a + b + c = 54
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
 a = 5.3 = 15; b = 6.3 = 18; c = 7.3 = 21
Vậy cân nặng lần lượt của ba anh em Tâm, Đức, Trung là 15kg, 18kg, 21kg.
Bài 3: (2 điểm)
a) A(1; 2) , B(2,5; -3) , C(-3; 3) , D(4; 0)
b) Đánh dấu các điểm F(-3; 1),
G(0; 2) trên mặt phẳng tọa độ
Bài 4: (2 điểm) Gọi số giấy vụn của các
lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y,
 
Gửi ý kiến