Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề + ĐA KT chương 3 hình 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Định (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:38' 26-03-2015
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 577
Số lượt thích: 0 người

KIỂM TRA CHƯƠNG III
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 9
Thời gian làm bài 45 phút
Họ và tên: …………………………………. Ngày tháng 3 năm 2015

ĐỀ 3
A/ Phần trắc nghiệm (4 điểm) Chọn một phương án trả lời đúng nhất .
Câu 1: Độ dài cung 1200 của đường tròn có bán kính 3 cm là:
A /  (cm) B/ 2(cm) C / 3(cm) D / (cm)
Câu 2: Nếu chu vi đường tròn tăng thêm 12 cm thì bán kính đường tròn đó tăng thêm:
A /  (cm) B/ (cm) C / 6(cm) D /  (cm)
Câu 3: Diên tích hình quạt cung 1200 của đường tròn có bán kính 3 cm là:
A /  (cm2) B/ 3(cm2) C / 4,5(cm2) D / (cm2)
Câu 4: Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Số đo cung lớn BC bằng:
A/ 600 B/ 900 C/1200 D/ 2400
Câu 5: Điền dấu (X) vào ô đúng, sai thích hợp.
Câu
Các khảng định
Đúng
Sai

1
Nếu hai cung có số đo bằng nhau thì hai cung đó bằng nhau.2
Trong một đường tròn hai cung chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau3
Trong một đường tròn các góc nội tiếp cùng chắn một dây thì bằng nhau.4
Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện thì tứ giác nội tiếp.
B/ Phần tự luận: (6 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AC > AB). AB = 3cm, góc ACB bằng 300. Kẻ đường cao AH trên đoạn HC lấy điểm D. Từ C kẻ CE vuông góc AD. Từ D kẻ DI vuông góc với AC
Chứng minh tứ giác: CEDI và AHEC nội tiếp được trong đường tròn. Xác định tâm và bán kính của mỗi đường tròn ngoại tiếp các tứ giác đó.
Chứng minh EA là phân giác của góc HEI.
Tính độ dài cung HA của đường tròn ngoại tiếp tứ giác AHEC.

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG III HÌNH HỌC LỚP 9 ĐỀ 3
A/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
Chọn một phương án trả lời đúng nhất (mỗi câu chọn đúng 0.5 điểm)
Câu 1: Độ dài cung 1200 của đường tròn có bán kính 3cm là:
B/ 2(cm)
Câu 2: Nếu chu vi đường tròn tăng thêm 12cm thì bán kính đường tròn đó tăng thêm:
A /  (cm)
Câu 3: Diên tích hình quạt cung 1200 của đường tròn có bán kính 3cm là:
B/ 3(cm2)
Câu 4: Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Số đo cung lớn BC bằng:
D/ 2400
Câu 5: Điền dấu (X) vào ô đúng , sai thích hợp (mỗi câu chọn đúng 0,5 điểm)
Câu
Các khảng định
Đúng
Sai

1
Nếu hai cung có số đo bằng nhau thì hai cung đó bằng nhau.

x

2
Trong một đường tròn hai cung chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau
x


3
Trong một đường tròn các góc nội tiếp cùng chắn một dây thì bằng nhau.

x

4
Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện thì tứ giác nội tiếp.
xB/Phần tự luận . 6 điểm

Vẽ hình, ghi GT, KL đúng, đủ 0.5điểm
Câu a: 3 điểm
Chứng minh đúng, đủ, có căn cứ chính xác
mỗi tứ giác nội tiếp trong đường tròn 1 điểm

Chỉ ra được đúng tâm , bán kính mỗi đường tròn
(có lập luận đúng) 0.5 điểm

Câu b: 1.5 điểm
Tứ giác AHEC nội tiếp nên HEA = HCA (2 góc nội tiếp cùng chắn một cung) 0.5đ
Tứ giác IDEC nội tiếp nên DEI = DCI (2 góc nội tiếp cùng chắn một cung) 0.5đ
Suy ra HEA = IED, nên EA là tia phân giác của góc HEI 0.5 điểm
Câu c:
Tính AC = AB cotg ACB = 3.cotg 300 = 5,2 (cm) 0.5 điểm
Độ dài cung HA =  (cm) 0.5 điểm
 
Gửi ý kiến