Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

đề đại số 10 chương 2 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hy Hy
Ngày gửi: 23h:05' 02-12-2017
Dung lượng: 695.5 KB
Số lượt tải: 411
Số lượt thích: 0 người
HỌ VÀ TÊN:……………………………………….…………….
ĐỀ 1 chương 2 và 3
I . TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
(NB). Gíá trị của hàm số tại 1 điểm.
Cho hàm số . Giá trị của lần lượt là:
A. 0 và 8 B. 8 và 0 C. 0 và 0 D. 8 và 4
Cho hàm số , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số
A. Điểm N(2;5) B. Điểm P(‒3;26) C. Điểm M(5;17) D. Điểm Q(3;‒26).
Cho hàm số . Khi đó, bằng:
A. B. 4 C.6 D. 
( TH). Tìm tập xác định của một hàm số.
Tìm tập xác định của hàm số .
A. B. C. D. 
Tìm tập xác định của hàm số: .
A. B. C. D. 
Tìm tập xác định của hàm số: 
A. B. C. R D. 
(TH). Xác định tính chẵn lẻ của hàm số.
Hàm số nào trong các hàm số sau là hàm số chẵn?
A. B. 
C. D. 
Hàm số y = x3 + x + 1 là:
A. Hàm số chẵn B. Hàm số vừa chẵn, vừa lẻ
C. Hàm số lẻ D. Hàm số không chẵn không lẻ
Hàm số nào sau đây không phải là hàm số chẵn:
A. B. 
C. D. 
Cho đồ thị hàm số như hình vẽ . Kết luận nào trong các kết luận sau là đúng
A. Hàm số lẻ B. Đồng biến trên 
C. Hàm số chẵn D. Hàm số vừa chẵn vừa lẻ

(NB). Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc nhất.
Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên R:
A. B. C. D. 
Giá trị nào của k thì hàm số nghịch biến trên tập xác định của hàm số.
A. k < 1; B. k > 1; C. k < 2; D. k > 2.
Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?
A. B. C. D. 
Với giá trị nào của m thì hàm số không đổi trên R:
A. B. C. D. 
Hàm số đồng biến trên khi và chỉ khi
A. một kết quả khác B. C. D. m > 0
Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai :
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
Xét hàm số . Hàm số
A. đồng biến trên khoảng khi  ; B. nghịch biến trên khi 
C. đồng biến trên khoảng khi  ; D. nghịch biến trên khi 

( NB). Điểm thuộc đồ thị hàm số bậc nhất.
Điểm nào sau đây là giao điểm của đồ thị 2 hàm số 
A. B. C. D. 

Đường thẳng luôn đi qua điểm
A. B. C. D. 
Cho hàm số y=. Chọn khẳng định đúng
A. Hàm số có đồ thị là đường thẳng song song trục hoành;
B. Điểm M(5;2) thuộc đồ thị hàm số; C. Hàm số trên là hàm số chẵn.
D. Hàm số đồng biến trên R;
Các đường thẳng y = ‒5(x + 1); y = ax + 3; y = 3x + a đồng quy với giá trị của a là: A. ‒10 B. ‒11 C. ‒12 D. ‒13

(VDT). Xác định hàm số y = ax + b thỏa điều kiện cho trước.
Tìm hàm số bậc nhất đi qua điểm và song song với đường thẳng ? A. B. C. D. 
Hàm số nào sau đây đi qua 2 điểm 
A. B. C. D. 
Đường thẳng đi qua điểm M(5;‒1) và song song với trục hoành có phương trình: A. B. C.
 
Gửi ý kiến