Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề + ĐAKT chương 2 hình 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Định (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:37' 21-04-2019
Dung lượng: 109.0 KB
Số lượt tải: 534
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA CHƯƠNG II HÌNH HỌC 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ và tên: ………………………………. Ngày Tháng Năm 2019


ĐỀ 5

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng:
Câu 1: Khi nào thì ?
A. Khi tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz
B. Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
C. Khi tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
D. Cả A , B , C.
Câu 2: Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi:
A. C. và 
B. D. 
Câu 3: Hai góc xOt và tOy là hai góc kề bù . Biết = 800, góc tOy có số đo là:
A. 100 B. 500 C. 800 D. 1000
Câu 4: Góc mOn có số đo 400 , góc phụ với góc mOn có số đo bằng:
A. 500 B. 200 C. 1350 D. 900
Câu 5: Lúc 6 giờ đúng kim phút và kim giờ tạo thành góc:
A. 00 B. 1800 C. 900 D. 450
Câu 6: Cho đường tròn (O; 5cm). Điểm A nằm trong (O; 5cm). Khẳng định nào sau đây đúng:
A. OA < 5cm B. OA = 5cm C. OA > 5cm D. OA 5cm
Câu 7: Kết luận nào sau đây đúng ?
Góc lớn hơn góc vuông là góc tù
Góc lớn hơn góc nhọn là góc tù
Góc nhỏ hơn góc bẹt là góc tù
Góc lớn hơn góc vuông , nhỏ hơn góc bẹt là góc tù
Câu 8: Tam giác ABC là hình gồm
Ba đoạn thẳng AB ; AC ; BC
Ba đoạn thẳng AB ; BC ; AC khi ba điểm A , B , C thẳng hàng
Ba đoạn thẳng AB ; BC ; AC khi ba điểm A , B , C không thẳng hàng
II.PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Vẽ tam giác ABC, biết AB = 5cm, AC = 4cm, BC = 3cm rồi vẽ đường tròn tâm O, đường kính AB.
Bài 2: (6 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho = 400 , = 800
Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ? Vì sao ?
So sánh góc tOy và góc xOt
Chứng tỏ rằng Ot là tia phân giác của góc xOy
Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox, vẽ tia Om nằm giữa hai tia Oy và Oz sao cho góc zOm = 500. Tính số đo của góc mOy.
ĐÁP ÁN (đề 5)
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Mỗi câu 0,25 điểm
CÂU
1
2
3
4
5
6
7
8

ĐÁP ÁN
B
C
D
A
B
C
D
C


II.PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm)
Vẽ AB = 5cm.
Vẽ hai cung tròn(A; 4cm),
(B; 3cm) cắt nhau tại C
Nối CA, CB
Vẽ trung điểm O của AB
Vẽ đường tròn tâm O,
đường kính AB.
Bài 2: (6 điểm)
a) Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy, vì:
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa
tia Ox ta có:
Vậy: 
Nên: tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy
b) Vì tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy
Suy ra: 
Thay , ta được:

Mà: (đề bài)
Vậy: 
c) Do: (câu b) (1)
Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy (câu a) (2)
Từ (1) và (2), chứng tỏ: Ot là tia phân giác của góc xOy
d) Ta có: Oz và Ox là hai tia đối nhau (đề bài)
Nên: và là hai góc kề bù suy ra: + = 
Thay:, tính được 
Vì: tia Om nằm giữa hai tia Oy và Oz (đề bài)
Suy ra: 
Thay: ; 
Tính được: 
 
Gửi ý kiến