Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề-Đáp án HSG lớp 9 -Quảng Trị - 2020-2021

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Tửu
Ngày gửi: 06h:19' 28-03-2021
Dung lượng: 207.5 KB
Số lượt tải: 598
Số lượt thích: 2 người (Minh Tâm, Lê Thị Kim Lan, Phạm Hoài Bảo)
SỞGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO
QUẢNGTRỊ


KỲTHIHỌCSINHGIỎIVĂNHÓALỚP9THCS
NĂMHỌC:2020-2021
(Khóangày25tháng3năm2021)
MÔNTHI:HÓAHỌC
Thờigianlàmbài:150phút,khôngkểthờigiangiaođề


Câu1.(5,0điểm)
1.Dựđoánhiệntượngvàviếtphươngtrìnhphảnứngxảyratrongcácthínghiệmsau:
a)SụckhíSO2vàodungdịchnướcBr2.
b)ChoNa2SO3vàodungdịchchứaKMnO4vàNaHSO4.
c)ChoFeCl2vàodungdịchchứahỗnhợpdưgồmH2SO4loãngvàKMnO4.
2.HỗnhợprắngồmAl,Fe2O3,CuvàAl2O3.Trìnhbàyphươngpháphóahọcđểtáchriêngcácchấtmàkhônglàmthayđổi khối lượngcủamỗichất.Viếtcácphươngtrìnhphảnứngxảyra.
3.ChohỗnhợpgồmMgvàCutácdụngvớidungdịchhỗnhợpchứa0,06molAgNO3và0,05molCu(NO3)2,thuđượcdungdịchAvàchấtrắnB.ChodungdịchAtácdụngvớidungdịchNaOHdư,lọclấykếttủa,nungtrongkhôngkhíđếnkhốilượngkhôngđổi,thuđược6,0gamhỗnhợphaioxit.ChoBtácdụngvớidungdịchH2SO4đặcnóng,dư,thuđược0,04molkhíSO2.Biếtcácphảnứngxảyrahoàntoàn.ViếtcácphươngtrìnhphảnứngvàtínhsốmolcủaMgvàCutronghỗnhợpbanđầu.
4.ChoFeCO3tácdụngvừađủvớidungdịchHNO3,thuđượcdungdịchA1và16,2gamhỗnhợpkhíCO2vàNO.ChomgamCutanhếttrongdungdịchA1,thuđượcdungdịchB1chứabachấttancótỉlệnồngđộmollà:1:2:3.Viếtcácphươngtrìnhphảnứngvàtínhgiátrịcủam.
Câu2.(4,5điểm)
1.Cónămchấtrắnđựngtrong5lọriêngbiệtkhôngnhãnlà:Na2CO3,NaCl,NH4Cl,NaOH,hỗnhợpNaClvàNa2CO3.Hãyphânbiệtchấtđựngtrongmỗilọbằngphươngpháphoáhọcvàviếtcácphươngtrìnhphảnứngxảyra.
2.Cho3,31gamhỗnhợpXgồmAl,FevàCutácdụnghoàntoànvớidungdịchHCl,thuđược0,035molH2.Mặtkhác,nếucho0,12molhỗnhợpXtácdụnghoàntoànvớiCl2dư,đunnóng,thuđược17,27gamchấtrắnY.Viếtcácphươngtrìnhphảnứngvàtínhsốmolmỗichấttrong3,31gamX.
3.Chodungdịchchứa19gammuốicloruacủamộtkimloại (hóatrịII)tácdụngvừađủvớidungdịchchứa22gammuốisunfua,thuđược11,6gamkếttủa.Viếtcácphươngtrìnhphảnứngvàxácđịnh công thứchaimuối.
Câu3.(4,5điểm)
1.CholầnlượtcácchấtrắngồmFeS2,NaCl,NaBrvàNaIphảnứngvớidungdịchaxitH2SO4đặc,nóng,dư.Viếtcácphươngtrìnhphảnứngxảyra.
2.Trộn lẫn các cặpchất sau chứa trong dungdịch riêng biệt:natricacbonat,amonihiđrosunfat,nhômclorua,bariclorua,natrihiđroxit.Viếtcácphươngtrìnhphảnứngxảyra.
3.Chomgamhỗn hợp YgồmFexOy,CuvàCuOtácdụngvớidungdịchHCl,kếtthúcphảnứng,thuđượcdungdịchZ(chỉchứamuối)vàcònlại3,2gamkimloại.ChiadungdịchZthànhhaiphầnbằngnhau.Phần1phảnứngvừađủvới500mldungdịchNaOH0,5M.Phần2tácdụnghếtvớidungdịchAgNO3dư,thuđược43,975gamkếttủa.ViếtcácphươngtrìnhphảnứngvàtínhsốmolmỗinguyêntốtrongY.
Câu4.(6,0điểm)
1.Hoànthànhcácphươngtrìnhphảnứngtheosơđồchuyểnhóasau:
CH3COONa(CH4(X(Y(Z(T( CaosuBuna.
2.Khiđốtcháyhoàn toàn m gamchấtA(CxHyOz)cầndùng vừa đủmột khốilượngO2bằng8lần khốilượngoxicótrongA,thuđượcmCO2:mH2O=22:9.BiếtAđơnchứcvàtácdụngvớiNa.XácđịnhcôngthứccấutạocủaAvàviếtcácphươngtrìnhphảnứngxảyra.
3.Chia44,8gamhỗnhợpgồmaxitaxetic,glixerolvàetylaxetatthànhbaphần.Phần1tácdụnghếtvớiNa,thuđược0,06molH2.Phần2tácdụngvừađủvới500mldungdịchNaOH0,4M,đunnóng.Phần3cókhốilượngbằngphần2đemtácdụnghếtvớiNaHCO3,thuđược0,12molCO2.Viếtcácphươngtrìnhphảnứngvàtínhsốmolmỗichấtcótrongphần2.
4.Đốtcháyhoàntoàn2,54gamesteE, mạchhở,thuđược0,12molCO2và0,07molH2O.Biết rằng0,1molEtácdụngvừađủvới200mldungdịchNaOH1,5M, đun nóng,thuđượcmộtancol(rượu)và28,2gammột muốicủaaxitcacboxylicđơnchức.XácđịnhcôngthứcphântửvàcôngthứccấutạocủaE.
Cho:H=1;C=12;N=14;O=16;Na=23;Mg=24;Al=27;Cl=35,5;K=39;Fe=56;Cu=64;Ag=108.
-----------------HẾT-----------------
Thísinhđượcphépsửdụngbảngtuầnhoàncácnguyêntốhóahọcvàbảngtínhtan
SỞGIÁODỤCVÀĐÀOTẠOQUẢNGTRỊ
HƯỚNGDẪNCHẤMĐỀTHICHÍNHTHỨCHSGVĂNHÓALỚP9THCS
NĂMHỌC:2020–2021Mônthi:HÓAHỌC
(Hướngdẫnchấmcó4trang)

Câu

Nộidung
Điểm

Câu1

1
a)Màuvàngnâunhạtdần:SO2+Br2+2H2O/ 2HBr+H2SO4
b)Dungdịchmấtmàutím:
5Na2SO3+2KMnO4+6NaHSO4/ 8Na2SO4+2MnSO4+K2SO4+3H2O
c)Xuấthiệnkhímàuvànglục,dungdịchmấtmàutím.
10FeCl2+6KMnO4+24H2SO4(5Fe2(SO4)3+10Cl2+3K2SO4+6MnSO4+24H2O
1,5


2
-ChohỗnhợptácdụngvớiCl2,lấychấtrắnsauphảnứngchovàoH2Odư,lọcchấtkhôngtanlàAl2O3vàFe2O3,dungdịchchứaAlCl3vàFeCl3
-ChohỗnhợpAl2O3vàFe2O3tácdụnghoàntoànvớidungdịchNaOHdư,lọclấyFe2O3.DungdịchchứaNaAlO2vàchoNaOHchotácdụngvớiCO2dư,lọckếttủa,nungtrongkhôngkhíđếnkhốilượngkhôngđổithuđượcAl2O3
-ChohỗnhợpAlCl3vàCuCl2tácdụngvớidungdịchNaOHdư,lọckếttủa,nungđếnkhốilượngkhôngđổi,rồikhửbằngH2dư,thuđượcCu,dungdịchthuđượcchotácdụngvớiCO2dư,lọckếttủanungđếnkhốilượngkhôngđổi,rồiđiệnphânnóngchảy,thuđượcAl
2Al+3Cl2(2AlCl3
Cu+Cl2(CuCl2
CuCl2+2NaOH(Cu(OH)2+2NaCl
Cu(OH)2CuO+H2O
CuO+H2Cu+H2O
2AlCl3+6NaOH(2Al(OH)3+6NaCl
Al(OH)3+NaOH(NaAlO2+2H2O
NaAlO2+CO2+2H2O(Al(OH)3+NaHCO3
2Al(OH)3Al2O3+3H2O
2Al2O34Al+3O2
1,5


3
Do tính khử Mg>Cu và tính oxi hóa Ag+>Cu2+ nên thứ tự phản ứng:
Mg+2AgNO3(Mg(NO3)2+2Ag(1)
Cu+2AgNO3(Cu(NO3)2+2Ag(2)
Mg(NO3)2+2NaOH(Mg(OH)2+2NaNO3(3)
Mg(OH)2MgO+H2O(4)
Cu(NO3)2+2NaOH(Cu(OH)2+2NaNO3(5)
Cu(OH)2CuO+H2O(6)
2Ag+2H2SO4đặcAg2SO4+SO2+2H2O(7)
Cu+2H2SO4đặcCuSO4+SO2+2H2O(8)
VìtạohaioxitnênAchỉchứahaimuốilàMg(NO3)2vàCu(NO3)2(AgNO3hết
Nếukhôngcó(2):m(2oxittốiđa)=0,03.40+0,05.80=5,2<6gamcó(2)vàMghết.GọinMg=xmol,nCu(2)=ymol,nCu(dư)=zmol

1,0


4
3FeCO3+10HNO3(3Fe(NO3)3+NO+3CO2+5H2O(1)
GọinNO=amol(nCO2=3amol(30a+3a.44=16,2(a=0,1mol
Cu+2Fe(NO3)3(2Fe(NO3)2+Cu(NO3)2
NX:2nCu(NO3)2=nFe(NO3)2(nFe(NO3)3
 
Gửi ý kiến