Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ, ĐÁP ÁN KTGHKI TOÁN 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Van Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:16' 10-10-2018
Dung lượng: 50.7 KB
Số lượt tải: 1256
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS…………..
TỔ: TOÁN - TIN

(Đề này có 01 trang)
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN : TOÁN ; Lớp : 6
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


ĐỀ RA
Câu 1:( 1đ)
a/ Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 14 và nhỏ hơn 19 bằng hai cách
b/ Tính số phần tử của tập hợp: 
Câu 2: Thực hiện phép tính:( Tính nhanh nếu có thể) (2đ)
a/ b/ c/
Câu 3: Tìm x: (1,5đ)
a/ b/ c/ 
Câu 4: (1,5đ)
a/ Tìm x, y để
𝑥23𝑦
chia hết cho 2, 3, 5 và 9
b/ Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số: 
c/ Tìm số tự nhiên a biết rằng a chia 5 dư 3, a chia cho 7 dư 5 và 
Câu 5: (1đ) Lớp 6a1, 6a2, 6a3 có sĩ số lần lượt là 36, 42, 48 cùng xếp thành một số hàng dọc như nhau mà không thừa người nào. Tính số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được?
Câu 6: (1 đ) Vẽ đường thẳng Lấy điểm O thuộc đường thẳng Lấy điểm M thuộc tiađiểm N thuộc tia Oy.
a/ Viết tên hai tia đối nhau gốc O
b/ Trong 3 điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
Câu 7: ( 2 đ) Cho hình vẽ:
a/ Có tất cả mấy đường thẳng phân biệt ?
b/ Điểm E thuộc đường thẳng nào?
c/ Đọc tên các bộ ba điểm thẳng hàng
d/ Giao điểm của hai đường thẳng d và c là điểm nào?
----------------------- HẾT ----------------------
TRƯỜNG THCS
ĐÁP ÁNĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2018- 2019
MÔN: TOÁN 6

CÂU
NỘI DUNG

ĐIỂM

Câu 1:( 1đ)

a/ Cách 1: A= {15; 16; 17; 18}
Cách 2:A = {x ∈N/ 14 < x < 19}
0.25
0.25b/ Số phần tử của tập hợp B :
Có : ( 20 – 11) + 1 = 10 ( phần tử)
0.5

Câu 2: (2đ)
a/ 18.76 + 15.18 + 9.18= 18 . ( 76 + 15 + 9)
0,25


= 18. 100
0,25


= 1800
0,25


b/ 20 – [ 30 – (6 -1)2]= 20 – [ 30 – 52]
0,25


= 20 – 5
0,25


= 15
0,25


c/ 20 + 22 +…+ 138 + 140 có ( 140 – 20) : 2 + 1 = 61 số hạng= ( 20 + 140) . 61 : 2
0,25


= 4880
0,25

Câu 3: (1,5đ)
a/ 96 – 3.( x + 1) = 423.( x + 1) = 96 - 42
0,25


x + 1 = 54 : 3x = 18 - 1 x = 17
0,25


b/ 15x - 9x + 2x = 72 8x = 72
0,25


 x = 72 : 8 x = 9
0,25


c/ 3x+2 + 3x= 103x(32 + 1) = 10
0,25


3x= 10 : 103x= 1 x = 0
0,25

Câu 4:(1,5đ)
a/
𝑥23𝑦
chia hết cho 2, 3, 5 và 9 thì x = 4, y = 0
0,5


b/ ( 5.7.9 – 2.3.4) ⋮ 3 nên ( 5.7.9 – 2.3.4) là hợp số
0,5


c/ a chia 5 dư 3, a chia cho 7 dư 5 và 35 < a < 105Nên ( a + 2) ⋮ 5 và ( a + 2) ⋮ 7 suy ra ( a + 2 ) ∈ BC( 5, 7)
0,
 
Gửi ý kiến