Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đe - đap an : Phép biến hình

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Mẫn Lan
Ngày gửi: 14h:54' 14-10-2016
Dung lượng: 107.5 KB
Số lượt tải: 344
Số lượt thích: 0 người
Mã số :

……………………………
ĐỀ
1
ĐIỂM :
ÔN TẬP phép biến hình
Môn TOÁN - Lớp 11
Phần trắc nghiệm (Thời gian 45 phút )

Phần trả lời trắc nghiệm :

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

a


b


c


d


Phần câu hỏi trắc nghiệm : 45 phút -10 điểm Câu 1: Trong hệ trục Oxy , cho = (– 2 ; 3) và E( 2 ; 1) . B = T2u (E) , ta có
a/ B(–6 ; 5) b/ B(0 ; 4)
c/ B(7 ; –2) d/ B(–2 ; 7)
Câu 2: Cho A( 3 ; 0 ) Phép quay tâm O và góc quay là 1800 biến A thành :
a/ M(– 3 ; 0) b/ M( 3 ; 0)
c/ M(0 ; – 3 ) d/ M ( 0 ; 3 )

Câu 3: Qua phép tịnh tiến véc tơ , đường thẳng d có ảnh là đường thẳng d/ . Ta có
a/ d/ trùng với d khi d song song với giá
b/ d/ trùng với d khi d vuông góc với giá
c/ d/ trùng với d khi d cắt đường thẳng chứa
d/ d/ trùng với d khi d song song hoặc d trùng với giá
Câu 4: Chọn câu sai
a/ Tv (A) = B AB =
b/ T- v (A) = B BA =
c/ T2v (A) = B AB = 2
d/ T3v (A) = B AB = –3
Câu 5:Cho đường tròn( C ) có tâm I và bán kính là R ,( C / ) là ảnh của ( C ) qua Tv .Chọn sai
a/ Bán kính của ( C / ) là R/ = R
b/ Tâm của ( C / ) là I/ thỏa =
c/ Tâm của ( C / ) là I/ thỏa = –
d/ Tâm của ( C / ) là I/ thỏa = –
Câu 6: phép biến hình nào không là phép biến hình đồng nhất
a/ phép tịnh tiến véc tơ không
b/ Phép vị tự tâm I tỉ số k = 1
c/ Phép quay tâm I với góc quay là 3600.
d/ Phép đối xứng qua trục d

Câu 7: Cho A( 3 ; 0 ) Phép quay tâm O và góc quay là 900 biến A thành :
a/ M(– 3 ; 0) b/ M( 3 ; 0)
c/ M(0 ; – 3 ) d/ M ( 0 ; 3 )
Câu 8: Phép vị tự tâm O(0 ; 0) tỉ số k = 2 biến điểm M thành chính M khi
a/ M(1 ; 1) b/ M(2 ; 1)
c/ M(0 ; 0) d/ M(2 ; 2)
Câu 9: Trong hệ trục Oxy , cho = (– 2 ; 3) và E( 2 ; 1) . điểm M thỏa Tu (M) = E , ta có
a/ M(0 ; – 4) b/ M(0 ; 4)
c/ M(4 ; –2) d/ M(–4 ; 2)
Câu 10: Trong hệ trục Oxy , cho = (– 2 ; 3) ø đường thẳng d : x + 2y = 0 , Tu (d) = d/ , ta có
a/ pt d/ : x + 2y = 0
b/ pt d/ : x + 2y + 2= 0
c/ pt d/ : x + 2y + 4 = 0
d/ pt d/ : x + 2y – 4 = 0
Câu 11: Trong hệ trục Oxy , cho = (– 2 ; 3) và đường tròn ( C ) : x2 + y2 – 4 = 0 , (
 
Gửi ý kiến