Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề+ Đáp án toan11 HK1 THPT Nguyễn Hiền Đà Nẵng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổ Toán-Tin THPT Nguyễn Hiền Đà Nẵng
Người gửi: Lê Thừa Thành
Ngày gửi: 14h:20' 04-01-2017
Dung lượng: 409.5 KB
Số lượt tải: 616
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Tươi)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 KIỂM TRA HỌC KỲ I

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HIỀN
 NĂM HỌC 2016-2017

 MÔN: TOÁN LỚP 11
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)Họ và tên học sinh:.........................................................................................................Lớp 11/.......Số báo danh: ............................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(3,0 điểm) Thời gian 25 phút
Học sinh khoanh tròn ký tự tương ứng phương án trả lời đúng ở mỗi câu hỏi (ví dụ )
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ biến điểm thành điểm . Tìm toạ độ của vectơ A. B. C. D. .
Câu 2. Tìm tập xác định của hàm số
A. B. C. D. 
Câu 3. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình .
A. B. C. D. 
Câu 4. Với giá trị nào của góc sau đây thì phép quay biến hình vuông ABCD tâm O thành chính nó:
A. B. C. D. 
Câu 5. Một tổ có 5 học sinh trong đó có bạn An. Có bao nhiêu cách xếp 5 bạn đó thành một hàng dọc sao cho bạn An luôn đứng đầu? A.120 cách xếp B. 5 cách xếp C. 24 cách xếp D. 25 cách xếp
Câu 6. Giải phương trình . Kết luận đúng về các nghiệm của phương trình là:
 B. 
C. D. Phương trình vô nghiệm
Câu 7. Gọi S là số cách chọn 4 bạn từ một tổ gồm 10 bạn để trực thư viện. Tìm giá trị của S.
 B. C. D. 
Câu 8. Hệ thức nào sau đây là điều kiện để phép vị tự tâm A tỉ số biến điểm M thành điểm N?
A. B. C. D. 
Câu 9. Trong một hộp có 9 quả cầu đồng chất và cùng kích thước được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu. Tính xác suất của biến cố A:” Lấy được quả cầu được đánh số là số chẵn”.
A. B. C. D. 
Câu 10. Cho ba số theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tìm giá trị của x.
 B. C. D. 
Câu 11. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hai đường thẳng không cùng thuộc một mặt phẳng thì chéo nhau.
B. Hai đường thẳng thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau;
C. Hai đường thẳng không song song thì chéo nhau;
D. Hai đường thẳng không có điểm nào chung thì chéo nhau;
Câu 12. Cho cấp số cộng có số hạng đầu và công sai Tìm công thức tính số hạng tổng quát của cấp số cộng đó theo n. A. B. C. D. 

PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) Thời gian 65 phút
Bài I (4,50 điểm).
1) (2,25 điểm ). Giải các phương trình lượng giác sau:
a) b) 
2) (0,50 điểm). Câu lạc bộ toán học của Nhà trường có 15 học sinh nam trong đó có An và 10 học sinh nữ đều có khả năng học tốt môn toán như nhau. Chọn ngẫu nhiên từ đó 5 bạn để tham gia “Diễn đàn toán học Thành phố”. Tính xác suất của biến cố: “ trong 5 bạn được chọn phải có An và có ít nhất 3 bạn nữ”.
3) (1,00 điểm) . Cho cấp số cộng , biết rằng: Tìm và tính .
4) (0
 
Gửi ý kiến