Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề + đáp án và ma trận (mới) thi HKII - Hóa học 8(2010-2011).

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:42' 23-04-2011
Dung lượng: 145.0 KB
Số lượt tải: 212
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT TÂY SƠN
TRƯỜNG THCS TÂY AN
Họ và tên:………………………...
Số báo danh:……………………..
Lớp:……………………………....
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2010-2011

Môn: Hóa học 8
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã phách(………………………………………………………………………………………………………………

Điểm:

Nhận xét:
Mã phách
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (05 điểm):

Hãy khoanh tròn chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1 : Khi càng lên cao, lượng oxi trong không khí :
A. không thay đổi. B. giảm
C. tăng D. tăng gấp đôi
Câu 2 : Tính thể tích không khí có chứa 20% O2 về thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng để đốt cháy
vừa đủ 2,4 gam cacbon. (C = 12)
A. 4,48 lít B. 11,2 lít C. 0,896 lít D. 22,4 lít
Câu 3 : Cho các phản ứng sau :
(1) Fe + O2 , (2) KClO3  , (3) Na2O + H2O , (4) Zn + dung dịch HCl
Trong các phản ứng trên có bao nhiêu phản ứng thuộc loại phản ứng hóa hợp ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 4 : Cho các phản ứng : (1) C + O2, (2) Mg + O2, (3) CH4 + O2. Điểm giống nhau ở cả ba phản ứng
này là :
A. đều thuộc loại phản ứng hóa hợp. B. đều thuộc loại phản ứng phân hủy.
C. các sản phẩm oxit sinh ra đều là oxit axit. D. đều là các phản ứng tỏa nhiệt.
Câu 5 : Cho các phản ứng sau :
(1) 2CO + O2 2CO2 (2) 3H2 + Fe2O3  3H2O + 2Fe
(3) CaO + H2O  Ca(OH)2 (4) CaCO3  CaO + CO2
Trong 4 phản ứng trên, có bao nhiêu phản ứng oxi hóa – khử ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 6 : Trong các chất sau : CaO, SO3, K2O, Na, P2O5, Fe, số chất khi tan trong nước tạo dung dịch có
khả năng làm quỳ tím hóa xanh là :
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 7 : Nhóm các oxit đều tan được trong nước là :
A. CaO, CuO, SO2 B. CaO, SO3, Fe2O3
C. SO3, K2O, P2O5 D. SiO2, CaO, P2O5
Câu 8 : Nhóm các chất chỉ gồm muối trung hòa là :
A. NaCl, K2SO4, CaCO3, Fe(NO3)3.
B. KNO3, HCl, MgSO4, NaOH.
C. K2SO4, HNO3, FeCl3, MgSO3.
D. MgCl2, H2SO4, Na2CO3, ZnCl2.
Câu 9 : Hỗn hợp hiđro và oxi nổ mạnh nhất khi tỉ lệ khối lượng của chúng theo thứ tự là :
A. 1 : 8 B. 2 : 1 C. 1 : 16 D. 1 : 32
Câu 10 : Dung dịch H2SO4 có nồng độ 14%. Khối lượng H2SO4 có trong 150 gam dung dịch là :
A. 10,7g B. 9,3g C. 21g D. 3,5g

B/ PHẦN TỰ LUẬN (05 điểm):
Câu 1 : (1,0 điểm)
Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các lọ dung dịch mất nhãn sau : H2SO4, NaOH, Na2SO4.
Câu 2 : (2,0 điểm)
Tính khối lượng Fe và thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng để điều chế được 8,96 lít hiđro ở điều
kiện tiêu chuẩn.
Câu 3 : (2,0 điểm)
Tính khối lượng dung dịch H2SO4 40% cần dùng để pha chế được 200 ml dung dịch H2SO4 2M.

(Cho : Fe = 56, H = 1, S = 32
 
Gửi ý kiến