Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề giữa học kì

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: trường phan châu trinh
Người gửi: nguyễn thị sáu
Ngày gửi: 17h:34' 01-03-2018
Dung lượng: 21.7 KB
Số lượt tải: 231
Số lượt thích: 0 người
Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Hóa năm 2015 – THPT Phan Châu Trinh
Câu 1: Trùng hợp đivinyl tạo ra cao su Buna. Công thức của cao su Buna có cấu tạo là ?
A. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.                                   B. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.
C. (-C2H-CH-CH-CH2-)n.                                    D. (-CH2-CH-CH=CH2-)n.
Câu 2: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?
A. 1                               B. 3                                C. 2                                 D. 4
Câu 3: Cho các hợp chất sau: CH3CH2CH2CH3 (1), CH3CH(CH3)CH3 (2), CH4 (3), CH3CH2CH3 (4). Theo thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi là:
A. (3) < (1) < (4) < (2)     B. (4) < (3) < (2) < (1)    C. (2) < (4) < (3) < (1)     D. (3) < (4) < (2) < (1)
Câu 4: Trong số các hiđrocacbon mạch hở sau: C4H10, C4H6, C4H8, C3H4, những hiđrocacbon nào có thể tạo kết tủa với dung dịch AgNO3 /NH3 ?
A. Chỉ có C4H6.                    B. C4H6, C3H4.              C. Chỉ có C3H4.              D. C4H0 ,C4H8.
Câu 5: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr (tỉ lệ mol 1:1,kiểu 1,4), sản phẩm chính của phản ứng là
A. CH3CH=CHCH2Br.                                        B. CH2BrCH2CH=CH2.
C. CH3CHBrCH=CH2.                                        D. CH3CH=CBrCH3.
Câu 6: Ankan có công thức chung là:
A. CnH2n+2(n≥ 1)            B. CnH2n-2(n≥ 2)             C. CnH2n+1(n≥ 1)            D. CnH2n+2(n≥2)
Câu 7: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?
A. CH3-CH2-CH2-CH2Br                                    B. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.
C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br .                               D. CH3-CH2-CHBr-CH3.
Câu 8: Kết quả phân tích định lượng một hợp chất hữu cơ X là: 86,96%C; 7,24%H. Công thức đơn giản nhất của X là:
A. C20H20O                   B. C10H10O                   C. C15H15O                   D. C12H12O
Câu 9: Để xác định sự có mặt của cacbon và hiđro trong hợp chất hữu cơ người ta chuyển hợp chất hữu cơ thành CO2, H2O rồi dùng các chất nào sau đây để nhận biết lần lượt CO2 và H2O?
A. Dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch CuSO4            B. Dung dịch Ca(OH)2 và CuSO4 khan
C. Ca(OH)2 khan và dung dịch CuSO4                   D. Ca(OH)2 khan và CuCl2 khan
Câu 10: Điều nào không đúng khi nói về tính chất vật lý của anken?
A. Là những chất không màu                               B. Nhẹ hơn nước
C. Tan nhiều trong nước                                      D. Các anken từ C2 đến C4 là chất khí
Câu 11: Hợp chất   CH3-CH(C2H5)-CC-CH(CH3)-CH2– CH2-CH3 có tên gọi là:
A. 7-etyl-6-metyloct-5-in                                   B. 2-etyl-5-metyloct-3-in
C. 3,6-đimetylnon- 4-in                                      D. 5-metyl-2-etyloct-3-in
Câu 12: Công thức phân tử của buta-1,3-đien và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là:
A. C4H6 và C5H10          B. C4H8 và C5H10             C. C4H4 và C5H8            D. C4H6 và C5H8
Câu 13: Trong phòng thí nghiệm, điều chế metan bằng cách:
A. Nhiệt phân axit acetic                                      B. Chưng cất phân đoạn dầu mỏ
C. Cracking propan có xác tác                                D. Đun natri axetat khan với vôi tôi xút.
Câu 14: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dd nào sau đây ?
A. dd KMnO4 dư.                                                  B. dd AgNO3 /NH3 dư.
C. dd brom dư.                                                    D. Tất cả đều đúng.
Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 thu được 0,15 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là:
A. 1,6                             B. 3,36.                          C. 4,48.                          D. 2,24.
Câu 16: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2-clo-3-metylpentan. Công thức
 
Gửi ý kiến