Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

để gõ công thức nhanh bạn cần biết về các phím tắt cho mathtype

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Thanh Tuấn
Ngày gửi: 22h:03' 04-06-2008
Dung lượng: 291.0 KB
Số lượt tải: 921
Số lượt thích: 0 người
Daáu nhoû, lôùn…
Ctrl+K,, 
Ctrl+K,. 
Ctrl+K,~ 
Ctrl+K,+ 
Ctrl+K,= 

Daáu toàn taïi, vôùi moïi…
Ctrl+Shift+K,E 
Ctrl+Shift+K,A 
Ctrl+Shift+K,N 
Ctrl+Shift+K,7 
Ctrl+Shift+K, 

“Daáu toång, tích”
Ctrl+Shift+K,= 
Ctrl+Shift+K,+ 
Ctrl+K,T 
Ctrl+Shift+K,/ 
Ctrl+Shift+K,. 
Ctrl+Shift+K,8 
Ctrl+Shift+K,< 
Ctrl+Shift+K,> 

“Daáu pheùp toaùn treân taäp hôïp”
Ctrl+K,E 
Ctrl+K,Shift+E 
Ctrl+K,U (Ctrl+K,Shift+U )
Ctrl+K,X (Ctrl+K,Shift+X )
Ctrl+K,C 
Ctrl+K,S 
Ctrl+K,Shift+C 
Ctrl+K,O 

“Daáu muõi teân, suy ra…”
Ctrl+K, Left 
Ctrl+K,Right 
Ctrl+K,Alt+Up 
Ctrl+K,Up 
Ctrl+K,Down 
Ctrl+K,Alt+Shift+Right 
Ctrl+K,Shift+Right 
Ctrl+K,Shift+Left 
Ctrl+K,Alt+Shift+Up 
Ctrl+K,Shift+Up 
Ctrl+K,Shift+Down 
Ctrl+K,Tab 
Ctrl+K,Enter 

“Kyù töï ñaëc bieät”
Ctrl+K,D 
Ctrl+D,Shift+R 
Ctrl+D,Shift+Z 
Ctrl+D,Shift+C 
Ctrl+D,Shift+Q 
Ctrl+D,Shift+N 
Ctrl+K,I 
Ctrl+Shift+K,L 
Ctrl+Shift+K,O 
Ctrl+Shift+K,D 
Ctrl+Shift+K,Shift+A 
Ctrl+Shift+K,P 
Ctrl+Shift+K,| 

Kyù töï la tinh chöõ thöôøng
Ctrl+G,A 
Ctrl+G,B 
Ctrl+G,C 
Ctrl+G,D 
Ctrl+G,E 
Ctrl+G,F 
Ctrl+G,G 
Ctrl+G,H 
Ctrl+G,I 
Ctrl+G,J 
Ctrl+G,K 
Ctrl+G,L 
Ctrl+G,M 
Ctrl+G,N 
Ctrl+G,O 
Ctrl+G,P 
Ctrl+G,Q 
Ctrl+G,R 
Ctrl+G,S 
Ctrl+G,T 
Ctrl+G,U 
Ctrl+G,V 
Ctrl+G,W 
Ctrl+G,X 
Ctrl+G,Y 
Ctrl+G,Z 

“Kyù töï la tinh chöõ IN”
Ctrl+G,Shift+D 
Ctrl+G,Shift+F 
Ctrl+G,Shift+W 


“Daáu goùc, vectô…”
Ctrl+Alt+` 
Ctrl+" 
Ctrl+6,Alt+` 
Ctrl+6,Alt+- 
Ctrl+6,X 
Ctrl+6,/ 
Ctrl+6, 
Ctrl+Alt+. 
Ctrl+6,2 
Ctrl+6,3 
Ctrl+6,4 
Ctrl+shift+_ 
Ctrl+6,_ 
Ctrl+6,9 
Ctrl+6,6 
Ctrl+^,6 
Ctrl+^,9 
Ctrl+Alt+- 
Ctrl+^,Right 
Ctrl+6,Left 
Ctrl+6,Alt+Right 
Ctrl+^,- 

Ma tran
Ctrl+M,2 

Ctrl+M,3 
Ctrl+M,N Khai bao ma tran

Dau ngoac
Ctrl+9 
Ctrl+[ 
Ctrl+T,[ 
Ctrl+{ 
Ctrl+T,} 
Ctrl+T,| 

Phan so va can thuc
Ctrl+F 
Ctrl+T,Shift+F 
Ctrl+/ 
Ctrl+T,? 
Ctrl+T,Alt+/ 
Ctrl+R 
Ctrl+T,N 

Chi so tren va duoi
Ctrl+H 
Ctrl+L 
Ctrl+J 
Ctrl+T,Alt+L 
Ctrl+T,S 
Ctrl+T,Shift+S 

Tich phan
Ctrl+Shift+I,! 
Ctrl+Shift+I,S 
Ctrl+I 

Ctrl+Shift+T,X 
No_avatar

cám ơn thầy !tài liệu này rất hữu ích cho em

 
Gửi ý kiến