Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề Hình 6(đáp án,ma trận)-Ch II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổ CM
Người gửi: Nguyễn Như Diệp
Ngày gửi: 20h:22' 18-04-2012
Dung lượng: 137.5 KB
Số lượt tải: 2647
Số lượt thích: 1 người (Trần Anh Vũ)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II - HÌNH HỌC LỚP 6

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Cấp độ Thấp
Cấp độ CaoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Nửa mặt phẳng
Nhận biết được nửa mặt phẳng trong hình vẽ.

Số câu hỏi
Số điểm
%
1
0,5đ
5%1
0,5
5%

Góc, số đo góc, tính chất cộng góc, vẽ góc.
Biết nhận biết được tia nằm giữa hai tia
Hiểu được hai góc phụ nhau và xác định được số đo của hai góc phụ nhau.
Biết vẽ một góc, biết so sánh các góc khi biết số đo, nhận biết được tia nằm giữa hai tia.Số câu hỏi
Số điểm
%
1
0,5đ
5%

1
0,5đ
5%


2

50%


4
6
60%

Tia phân giác của góc

Biết được một tia là tia phân giác của một góc.
Biết chứng tỏ một tia là tia phân giác của một góc.
Vận dụng được tính chất của tia phân giác kết hợp với tính chất của các góc kề nhau để tính được tổng hai góc


Số câu hỏi
Số điểm
%


1
0,5đ
5%


1

10%

1

10%
3
2,5đ
25%

Đường tròn, tam giác.
Nhận biết được bán kính của một đường tròn, nhận biết được hình tam giác thông qua khái niệm.

Số câu hỏi
Số điểm
%
2

10%2

10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
%
4

20%
2

10%
3

60%
1

10%
10
10
100%


PHÒNG GD&ĐT ………….. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ………… MÔN: HÌNH HỌC 6
ĐỀ SỐ 2 ( Tiết 29 Tuần 34 theo PPCT)
Họ và tên:……………………………
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Khi nào thì  ?
A. Khi tia Ox nằm giữa hai tia Oy và OZ B. Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
C. Khi tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy D. Khi Ox là tia phân giác của 
Câu 2: Cho AB = 4cm. Đường tròn (A;3cm) cắt đoạn thẳng AB tại K. Khi đó độ dài của đoạn thẳng AK là:
A. 3 cm B. 2 cm C. 4 cm D. 1cm
Câu 3: Vẽ đường thẳng a trên một mặt phẳng (H1) , có bao nhiêu nửa mặt phẳng tạo thành ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 4: Tia Oz là tia phân giác của góc xOy nếu :
A. Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy B. 
C.  và  D. 
Câu 5: Cho. Góc phụ với  sẽ có số đo là:
A.300 B.600 C. 900 D. 1300
Câu 6: Khẳng định nào sau đây là sai ?
A. Nếu tia Oz là tia phân giác của thì 
B. Nếu hai góc có số đo bằng nhau thì chúng bằng nhau.
C. Hai góc kề bù là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau.
D. Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC và CA
II. TỰ LUẬN : . (7 điểm)
Bài 1: (6 điểm).
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia hai Ot, Oy sao cho .
Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? Tại sao?
So sánh và  ?
Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
 
Gửi ý kiến