Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề hk1 lớp 6 nhiều đề

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Do
Ngày gửi: 21h:41' 16-12-2009
Dung lượng: 108.5 KB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC XUÂN LỘC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2004-2005
Môn: Toán lớp 6
(thời gian làmbài 90 phút)
A-Trắc nghiệm: (4 điểm)
I. Chọn kết quả đúng cho các câu trả lời sau :
1 Cho số là số nguyên tố , nên x là :
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
2. ƯCLN(12;48;72) là:
a) 144 b) 12 c) 48 d) 20
3. Tổng các số nguyên x thỏa mãn -5 a) -5 b) 0 c) 5 d) 10
4. Giá trị của biểu thức A = là:
a) 13 b) -3 c) 5 d) 3
II. Các khẳng định sau đây đúng hay sai :
Hai tia Ox và Oy nằm trên cùng một đường thẳng thì đối nhau .
Nếu điểm M thuộc tia AB thì điểm M nằm giữa A vàB.
I làtrung điểm của AB khi IA = IB và IA + IB = AB.
Hai tia phân biệt làhai tia không có điểm chung .
B.TỰ LUẬN :(6 điểm)
Bài 1:(1.5 Điểm) Thực hiện phép tính :
25
32 – 11 + 25 +23 – 12 – 13 + 21 – 15.
Bài 2: (2 điểm) Tìm so átự nhiên x biết rằng :
10 + 2x = 45 : 43
x – (-5) + 7 – 8 = 10 – 15
Bài 3: (2 điểm)
Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm ; OB = 6cm .
1)Tính độ dài đoạn thẳng AB.
2) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao ?
Bài 4: ( 0.5điểm)
Tổng sau có chia hết cho 3 không?
A = 2+22+23 +24 +25+26 +27 +28+29 +210

PHÒNG GIÁO DỤC XUÂN LỘC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2005-2006
Môn: Toán lớp 6
(thời gian làmbài 90 phút)
I-Trắc nghiệm: (4 điểm)
A. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau :
Cho tập hợp A = .Số phần tử tập hợp A là:
a) 3 b) 5 c) 5 d) 6
2. Kết quả của 23. 32 là:
a) 36 b) 72 c) 54 d)27
3. Cho chia hết cho 9.số * là:
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
4. Số 1234567 chia hết cho :
a) 2 b) 3 c) 5 d) cả a;b; c đều sai.
5 . ƯCLN(36;84;168) là :
a) 2 b) 6 c) 12 d) cả a;b;c đều đúng
6. là:
a) -3 b) 3 c) d) cả a;b; c đều sai.
B.Điền vào chỗ trống (-----) bằng những từ thích hợp dể được câu đúng :
1. Muốn cộng hai sốnguyên khác dấu không đối nhau--------------------------------
2. Hai hay nhiều số cóƯCLN bằng 1 gọi là-----------------------------------------------
II.PHẦN TỰ LUẬN: (6 Điểm)
Bài 1: 1)Tính bằng cách hợp lý: 164 . 53 + 47 . 164
2)Tính : 56 : 53 + 23 . 22
3)Tìm x biết (3x- 6) = 81
4)Tính 1 +(-2)+3+(-4) +---------+19+(-20)
Bài 2: Số học sinh lớp 6 của một trường là một sốchia hết cho cả 3;4 và 5. Biết sốhọc sinh đó trong khoảng từ 350 đến 400. Tìmsố học sinh lớp 6 của trường đó?
Bài 3: Cho hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy điểm A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot , C thuộc tia Oy, D thuộc tia Oz sao cho OA = OC = 3cm, OB = 2cm, OD = 2OB.
Có nhận xét gì về điểm O đối với đoạn thẳng AC ? Vì sao?
Tính độ dài đoạn thẳng BD?
HẾT

PHÒNG GIÁO DỤC XUÂN LỘC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006-2007
Môn: Toán lớp 6
(thời gian làmbài 90 phút)
I-Trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau :
1.Cho A =
 
Gửi ý kiến