Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề HK1 toán 12 - 50 câu trắc nghiệm.- de 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Hạnh
Ngày gửi: 16h:13' 05-12-2017
Dung lượng: 418.1 KB
Số lượt tải: 621
Số lượt thích: 0 người
Đề 3
Câu 1:Cho hàm số có đồ thị (C). Số tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng là
A. 1. B. 2. C. 0. D. 3.
Câu 2:Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất cảu hàm số . Khi đó bằng
A.. B.. C.. D..
Câu 3: Cho khối lăng trụ tam giác , M là trung điểm của cạnh AB. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai ?
A.. B. . .
C. . D. .
Câu 4: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 1 là
A.. B.. C.. D. .
Câu 5:Số điểm cực trị của hàm số là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 0.
Câu 6: Biểu thức viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ là
A.. B.. C.. D..
Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?
A. Hình chóp có đáy là hình bình hành thì có mặt cầu ngoại tiếp.
B.Hình chóp có đáy là hình thang vuông thì có mặt cầu ngoại tiếp.
C. Hình chóp có đáy là tứ giác thì có mặt cầu ngoại tiếp.
D. Hình chóp có đáy là hình thang cân thì có mặt cầu ngoại tiếp.
Câu 8:Đạo hàm của hàm số là
A. 1. B.. C.. D..
Câu 9: Một khối lăng trụ đứng tam giác có các cạnh đáy bằng 37, 13, 30 và diện tích xung quanh bằng 480. Khi đó thể tích của khối lăng trụ là
A. 2040. B. 2010. C. 1010. D. 1080.
Câu 10: Cho . Giá trị biểu thức là
A. 5. B.. C.. D.1.
Câu 11: Nghiệm của bất phương trình là
A.. B. . C.. D. .
Câu 12: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?

A.. B.. C.. D. .
Câu 13:Hàm số có tập xác định là
A.. B. . C.. D..
Câu 14: Cho hàm số có đạo hàm là . Khoảng nghịch biến của hàm số là
A.. B.. C.. D. .
Câu 15:Với các giá trị nào của m thì đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng ?
A.. B. . C.. D. .
Câu 16:Một hình nón có đường sinh bằng a và góc ở đỉnh bằng . Cắt hình nón bằng mặt phẳng (P) đi qua đỉnh sao cho góc giữa (P) và mặt phẳng đáy hình nón bằng . Khi đó diện tích thiết diện là
A.. B.. C.. D..
Câu 17:Cho khối lăng trụ có bán kính đáy và chiều cao . Thể tích của nó là
A.. B.. C.. D. .
Câu 18:Cho hàm số . Phương trình có hai nghiệm . Khi đó tích bằng
A. 5. B. 3. C. 11. D. 8.
Câu 19:Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng a. Tập hợp các điểm M sao cho là
A. mặt cầu có tâm là trọng tâm tam giác ABC và bán kính bằng .
B.mặt cầu có tâm là trọng tâm của tứ diện và bán kính bằng .
C.mặt cầu có tâm là trọng tâm của tứ diện và bán kính bằng .
D. mặt cầu có tâm là trọng tâm tam giác ABC và bán kính bằng .
Câu 20:Đồ thị hàm số nhận
A. trục hoành làm trục đối xứng B. gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
C. trục tung làm trục đối xứng. D. giao điểm hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng.
Câu 21:Cho . Biểu thức rút gọn của D là
A.. B.. C.. D. .
Câu 22:Để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định thì giá trị của m thỏa mãn
A.. B.. C.. D..
Câu 23:Một hình cầu có thể tích , nội tiếp một hình lập phương. Thể tích của hình lập phương đó bằng
A. 1. B. . C. . D. 8.
Câu 24:Cho . Khi đó x bằng
No_avatar

cho e hỏi có đáp án không ạ?

 
Gửi ý kiến