Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề hk1 toan 7 tptb

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trung An (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:05' 31-12-2016
Dung lượng: 188.0 KB
Số lượt tải: 156
Số lượt thích: 0 người
Bài 1 (1,0 điểm)
Chọn một chữ cái đứng trước đáp án đúng:
1. Cho x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = -3 thì y = 12. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là :
A. k = -0,25 B. k = -4 C. k = -36 D. k = 4
2. Cho hàm số y = f(x) = x2 - 5. Khi đó :
A. f(1) = 4 B. f(-2) = -9 C. f(1) > f(-1) D. f(2) = f(-2)
3. Số lít dầu trong bốn thùng dầu lập được thành một tỉ lệ thức. Biết số lít dầu trong ba thùng là 120; 150 và 240. Số lít dầu trong thùng còn lại có thể là :
A. 75 B. 100 C. 175 D. 250
4. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?
A. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc trong cùng phía bù nhau.
B. Cho a, b, c là ba đường thẳng phân biệt. Nếu a b và b c thì a // c.
C. Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong của tam giác đó.
D. Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là một góc vuông.
Bài 2 (2,5 điểm)
1. Tính giá trị biểu thức:
a) b)
2. Tìm x, biết:
Bài 3 (1,5 điểm)
Bài 4 (1,5 điểm)
Ba đội máy cày có tất cả 38 máy (các máy có cùng năng suất) làm việc trên ba cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 15 ngày, đội thứ hai trong 20 ngày, đội thứ ba trong 24 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy ?
Bài 5 (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC (AB BC), tia Bx đi qua trung điểm M của AC. Kẻ AE và CF vuông góc với Bx (E và F thuộc Bx).
1. Chứng minh AME = CMF.
2. Chứng minh AF // CE.
3. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của AF và CE. Chứng minh P, M, Q thẳng hàng.
Bài 6 (0,5 điểm)
Cho tam giác ABC. Tia phân giác của góc B cắt AC tại M. Tia phân giác của góc C cắt AB tại N. Giả sử BN + CM = BC. Hãy tính số đo góc A ?


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO
THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN : TOÁN 7


Bài 1 (1,0 điểm) - Mỗi ý : 0,25 điểm
1
2
3
4

B
D
A
C


Bài 2 (2,5 điểm)
1. (1,5 điểm) a)
0,25


0,25

 = -5,9
0,25

 b)
0,25


0,25


0,25

 2. (1,0 điểm)
hoặc0,5

 hoặc
0,5

Bài 3 (1,5 điểm)
1. (0,5 điểm) Căn cứ vào hình vẽ ta có điểm A(-2 ; 1) thuộc đồ thị hàm số y = ax
0,25

 Vậy

0,25

 2. (1,0 điểm) Đánh dấu đúng điểm M trên đồ thị.
0,25

 Đánh dấu đúng điểm N trên đồ thị.
0,25

 Điểm M có tọa độ là (3 ; -1,5).
0,25

 Điểm N có tọa độ là (-1 ; 0,5).
0,25

Bài 4 (1,5 điểm)
Gọi số máy của đội thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là a, b, c máy (a, b, c N*)
Ta có : a + b + c = 38.
0,25

 Vì số máy tỉ lệ nghịch với số ngày
 
Gửi ý kiến