Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de HKI-Family+file nghe

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày gửi: 23h:33' 07-05-2017
Dung lượng: 9.2 MB
Số lượt tải: 2050
THE FIRST SEMESTER TEST
LISTENING TEST
Subject: ENGLISH- grade 5
Time: 20’
Date:……/ 12 / 2016MARKS
TEACHER’S COMMENTS
Question 1- Listen and write the numbers. (1pt)

  

 

Question 2-Listen and check ( √ ) the box. (1pt)

  

 
Question 3-Look at the picture. Listen to a conversation. Fill in the correct circle. (1pt)

 

1- (A) She’s taking a photo. 4- (A) Because she lost it.
(B) She’s looking at a photo. (B) Because she loved it.
(C) She isn’t looking at monkeys. (C) Because she hated it.

2- (A) She isn’t eating a sandwich. 5- Where are the girls from ?
(B) She is eating a sandwich. (A) They’re from Viet Nam.
(C) She isn’t wearing a hat. (B) She’s from Viet Nam.
(C) They’re from Mexico.

3- (A) She’s wearing a hat .
(B) She isn’t taking a photo.
(C) She’s writing in a notebook.

Question 4-Listen and write. (1pt)

Tidy up please!

1-……Turn off….. the TV.

2- Put the ………………………..in your bag.

3- Put the ……………………….in your room.

4- Don’t turn on the …………………….now.

5- Put the DVDs next to the…………………….
The end T THE FIRST SEMESTER TEST
WRITING TEST
Subject: ENGLISH- grade 5
Time: 15’
Date:……/ 12 / 2016MARKS
TEACHER’S COMMENTS
Question 1- Read and circle the correct word. (1pt)

1- Mai ( get / ) at six o’clock.

2- ( Do / Does ) he watch TV at night ?
3- He ( has / have ) breakfast with his family.
4- They ( is takeing / are taking ) photos.
5- Chi and Kim ( isn’t / aren’t ) waterskiing.

Question 2- Read and fill in the blank with the correct word. (1pt)
 
1-…. Trang ……loves puppets.

2- Trang has a ………... collection.

3- Trang has ……………puppets.

4- Her favourite puppet is a………….. ….

5- She tells stories to her……………………
Question 3- Reoder the letters into the correct word. (1pt)

 Kearo→Korea  Aliatraus→………….Ceub→…...

 Sornlke→………… Cmeraa→……….

Question 4- Write sentences to describe Nam’s activities by given words. (1pt)
 Nam gets up at five thirty.

 ………………………………………………………………

 ………………………………………………………………

 …………………………………………………………………

 ………………………………………………………………….
Tapescript
Question 1:
1- Do you like going to the beach, Minh ? Yes, I do. The beach is beautiful. What do you like doing in the beach ?I like snorkeling. It’s great.
2- What do you like doing in the beach, Vinh ? I like fishing. Is it dangerous ? No, It isn’t. It is very safe.
3- What do you like doing in the beach ? I like flying a kite. Oh! IS it difficult ?t ? Yes, It is fun.
4- What do you like doing in the beach ? I like playing in the sand. It’s fun. That’s right.
5- What do you like doing in the beach, Nam ? I like swimming. Do you ?. I like swimming, too.
Question 2:
1- Hi, Jane. Hi, Where are you from ? I’m from Mexico. Are you eight ? Yes I am.
2- Hi, Tom. Are you from Australia or Brazil ? I am from Viet Nam. How old are you ? I am eight
3- Hi, What’s your name ? I’m Alice. I’m nine years old. Where are you from ? I’m from Australia.
4- Hi, are you Coral ? Yes, I am. Where are you from Coral ? I’m from Brazil. Are you eight? No, I am nine now.
5- Hello,Are you Tien ?Yes, I’m Tien. I’m nine years old. Are you from Thai land, Tien?
No, I’m from Viet Nam.
Question 3:
I went to the zoo with my friends Anh, Chi, Kim and this a photo of my friends at the zoo.
1- Sounds fun. That’s really a small
No_avatar
không tải được
Avatar

Cô tải về và cần phải giải nén file rar để xem được nội dung.

No_avatar

thanks so much

No_avatarf

file nghe ở đâu ạ?

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓