Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ HKII FULL LISTENING

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:37' 10-05-2015
Dung lượng: 12.8 MB
Số lượt tải: 149
Số lượt thích: 0 người
Part I: Listening
A. You will hear the short conversation. There is one question for each conversation. For question 1 to 4, put a tick under the right answer.3.

4.B. You will hear a telephone conversation. A girl wants to speak to Martin, but he is not there. Listen and complete the questions 5-8.
Writing:
A. Complete the second sentence as similar in meaning as the first one beginning with the words given.
1. "You damaged my sweater, Tom " said Ben
- Ben accused ___________________________________________________
2. I didn`t know your number, so I didn`t call you
If ____________________________________________________________
3. My father didn`t go to university and neither did my mother.
Neither my_______________________________________________________
4.He had just recovered from flu when he caught a bad cold.
No sooner ______________________________________________________
5. She presented him a basketball on his birthday. (cleft sentence)
It was __________________________________________________________
B. Study the pie chart about energy consumption in Viet nam in 2010
and write a description (80-100 words) of the chart using the information below.

Answer:
Part I: Listening
A. You will hear the short conversation. There is one question for each conversation. For question 1 to 4, put a tick under the right answer.

1.B
2.A
3.A
4.C


B. You will hear a telephone conversation. A girl wants to speak to Martin, but he is not there. Listen and complete the questions 5-8.
5. Elaine
6. (the) Grand Hotel.
7. a friend
8. 7245936
Part IV: Writing
A. Complete the second sentence as similar in meaning as the first one beginning with the words given.
1. Ben accused me of having damaged/damaging his sweater
2. If I had known your number, I would have called you.
3. Neither my mother nor my father went to university.
4. No sooner had he recovered from flu than he caught a bad cold.
5. It was on his birthday that she presented him a basketball.
B. Study the pie chart about energy consumption in Viet nam in 2010
and write a description (80-100 words) of the chart using the information below.
Total score: 1.5 points;
Task achievement (25 % of total mark)
Grammar range and Accuracy (25 % of total mark)
Coherence and cohesion (25 % of total mark)
Lexical resource (25 % of total mark)

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓