Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ HÓA LỚP 10 HỌC KỲ 1 (2017-2018)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thừa
Ngày gửi: 15h:23' 21-01-2018
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 97
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD-ĐT BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT NGÔ LÊ TÂN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài:45 phút


Mã đề thi 132

Họ và tên thí sinh……………………………………….. Lớp…………………

A/ TRẮC NGHIỆM (6đ): Hãy chọn đáp án theo em là đúng nhất.

Câu 1: Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH3. Biết % về khối lượng của oxi trong oxit cao nhất của X là 74,07 %. Nguyên tử khối của X là
A. 31. B. 52. C. 32. D. 14.
Câu 2: Trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố nào có độ âm điện lớn nhất?
A. 53I. B. 9F. C. 3Li. D. 55Cs.
Câu 3: Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử?
A. Phản ứng trao đổi. B. Phản ứng phân hủy.
C. Phản ứng hóa hợp. D. Phản ứng thế trong hóa vô cơ.
Câu 4: Tổng số hạt p, n, e trong là
A. 28. B. 30. C. 19. D. 32.
Câu 5: Nguyên tử R có cấu hình electron là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Ion tạo thành từ R là
A. R+. B. R2-. C. R2+. D. R-.
Câu 6: Công thức phân tử hợp chất hình thành giữa hai nguyên tố X (Z= 11) và Y(Z=16) là:
A. XY2. B. XY. C. X3Y2. D. X2Y.
Câu 7: Nhóm IA trong bảng tuần hoàn có tên gọi
A. Nhóm kim loại kiềm thổ. B. Nhóm halogen.
C. Nhóm kim loại kiềm. D. Nhóm khí hiếm.
Câu 8: Ion nào sau đây không có cấu hình electron của khí hiếm?
A. . B. . C. . D. .
Câu 9: Đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử các nguyên tố khi hình thành liên kết hoá học là
A. Điện tích hạt nhân. B. Độ âm điện. C. Tính phi kim. D. Tính kim loại.
Câu 10: Cho 5,6 gam hỗn hợp hai kim loại A, B thuộc 2 chu kì liên tiếp và thuộc cùng nhóm IA, tác dụng với dung dịch HCl thu được 3,56 lít (đktc) H2. Nguyên tố A, B lần lượt là ( Cho: Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 86; Cs = 133)
A. K, Rb. B. Rb, Cs. C. Na, K. D. Li, Na.
Câu 11: Trong nguyên tử, các electron chuyển động theo những quỹ đạo
A. không xác định. B. hình tròn. C. hình tròn hoặc elip. D. hình elip.
Câu 12: Đồng có 2 đồng vị 63Cu (69,1%) và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là
A. 64,382(u). B. 63,542(u). C. 63,618(u). D. 64, 000(u).
Câu 13: Chất nào sau đây có liên kết ion trong phân tử? Biết độ âm điện của H=2,2; Cl=3,16; O=3,44; S=2,58; Na=0,93.
A. HCl. B. H2S. C. Na2O. D. H2.
Câu 14: Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố đồng là 63,5. Nguyên tố đồng trong tự nhiên gồm hai đồng vị là và . Tỉ lệ phần trăm của đồng vị trong đồng tự nhiên là
A. 25%. B. 75%. C. 90%. D. 50%.
Câu 15: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng
A. Số proton. B. số nơtron. C. số nơtron và proton. D. số khối.
Câu 16: Nguyên tố R thuộc chu kì 3, nhóm VA. Số electron lớp ngoài cùng của X là
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.
Câu 17: Liên kết trong phân tử NH3 là liên kết ( Biết độ âm điện của H=2,2; N=3,04)
A. Cộng hóa trị có cực. B. Cộng hóa trị không cực.
C. Ion. D. Cho nhận.
Câu 18: Số oxi hóa của P trong
 
Gửi ý kiến