Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề Hoá THPTQG 2019 mã 204

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Tăng Văn Y
Ngày gửi: 11h:38' 04-09-2019
Dung lượng: 109.0 KB
Số lượt tải: 577
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)
 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềHọ, tên thí sinh: .....................................................................
Số báo danh: ..........................................................................
*Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
*Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41: Ở điều kiện thường, crom tác dụng với phi kim nào sau đây?
A. Flo.       B. Lưu huỳnh.     C. Photpho.       D. Nitơ.
Câu 42: Vào mùa lũ, để có nước sử dụng, dân cư ở một số vùng thường sử dụng chất X (có công thức K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) để làm trong nước. Chất X được gọi là
A. Phèn chua.       B. Vôi sống.       C. Thạch cao.       D. Muối ăn.
Câu 43: Công thức hóa học của sắt(II) sunfat là
A. FeCl2.       B. Fe(OH)3.       C. FeSO4.       D. Fe2O3.
Câu 44: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp?
A. Tơ tằm.       B. Tơ visco.      
C. Tơ xenlulozơ axetat.   D. Tơ nilon-6,6.
Câu 45: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là H2?
A. K.       B. Na.       C. Fe.       D. Ca.
Câu 46: Đun nước cứng lâu ngày, trong ấm nước xuất hiện một lớp cặn. Thành phần chính của lớp cặn đó là
A. CaCl2.       B. CaCO3.       C. Na2CO3.       D. CaO.
Câu 47: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?
A. Saccarozơ.       B. Xenlulozơ.       C. Glucozơ.       D. Tinh bột.
Câu 48: Trong phòng thí nghiệm, kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng nào sau đây?
A. Nước.       B. Dầu hỏa.       C. Giấm ăn.       D. Ancol etylic.
Câu 49: Axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) tác dụng được với dung dịch nào sau đây?
A. NaNO3.       B. NaCl.       C. HCl.       D. Na2SO4.
Câu 50: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
A. Na2CO3.       B. Al(OH)3.       C. AlCl3.       D. NaNO3.
Câu 51: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?
A. Ag.       B. Na.       C. Al.       D. Fe.
Câu 52: Công thức của axit stearic là
A. C2H5COOH.       B. CH3COOH.       C. C17H35COOH.       D. HCOOH.
Câu 53: Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được ancol etylic?
A. CH3COOC2H5. B. CH3COOC3H7.       C. C2H5COOCH3. D. HCOOCH3.
Câu 54: Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học?
A. Nhúng thanh Zn vào dung dịch CuSO4.
B. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 và H2SO4 loãng.
C. Nhúng thanh Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.
D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch AgNO3.
Câu 55: Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam Fe trong dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2. Giá trị của V là
A. 3,36.       B. 1,12.       C. 6,72.       D. 4,48.
Câu 56: Rót 1 - 2 ml dung dịch chất X đậm đặc vào ống nghiệm đựng 1 - 2 ml dung dịch NaHCO3. Đưa que diêm đang cháy vào miệng ống nghiệm thì que diêm tắt. Chất X là
A. Ancol etylic.       B. Anđehit axetic.       C. Axit axetic.       D. Phenol (C6H5OH).
Câu 57: Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong cây
 
Gửi ý kiến