Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ HS GIỎI ANH 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Quốc Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:08' 18-12-2009
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 206
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8


Năm học 2009-2010
mark
đề thi Môn Tiếng Anh

(Thời gian 90 phút - Không kể giao đề
Học sinh làm bài trực tiếp vào tờ đề )
I. Nghe đoạn văn và điền những từ còn thiếu vào chỗ trống(3m)
First, (1) ....... ....some old newspaper in a bucket of water overnight. Then use a wooden spoon to mash the paper. Next, (2) .... ... ... .... .... the mashed paper and the water (3) .. .... .. ... in another bucket. Place a wire mesh in the mixture the pull it out. Then put the mesh with the mixture on the cloth and (4) ...... ...... ..... .... it down firly. Take the mesh off the cloth. Wrap some heavy books in plastic bag and put them on the cloth. (5) .... ... ..... ... ..... ... about five minutes. Finally, put the book (6) .. ..... ... . take the paper out of the cloth to dry in the sunlight
III. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi(3m)
Once a farmer lived a comfortable life with his family. His chickens laid many eggs which the farmer used to sell to buy food and clothing for his family.
One day, he went to collect the eggs and discovered one of the chickens laid a gold egg. He shouted excitedly to his wife, “we’re rich, we’re rich !”
His wife ran to him and they both looked at the egg in amazement. The wife wanted more, so her husband decided to cut open all the chickens and find more gold eggs. Unfortunately, he couldn’t find any eggs. When he finished all, the chickens were dead. There were no more eggs of any kinds for the foolish farmer and his greedy wife.
Answer the questions:
How was the farmer’s life ?
……………………………………………………………………
b)What did the farmer use to sell eggs to buy ?
.………………………………………………………………………………
c)What did he discover ?
.………………………………………………………………………………………
d)Why did the farmer and his wife decide to cut open all the chickens ?
.………………………………………………………………………………
e)Did they find more gold eggs when they cut open all the chickens ?
………………………………………………………………………………………
III. Khoanh tròn vào 1 đáp án đúng nhất(3m)
1. Nam, would you mind ..... ........ ..... the window please ? Ok.
A. shut B. shutting C. open D. shuting
2. This hotel is ..... ...... ...... than that’ones
A. moderner B. more large C more modern D. beautiful
3. The architects have designed that bridge .... ... ..... two years.
A. since B.as C. in D. for
4.Mrs Mai has .. .. ... housework than Mrs Minh today
A. few B. little C. more D. fewer
5. A: Would you mind if he .............. the tape?
B: No problem
A. Plays B. doesn’t play C. played D. will play.
IV. Chia dạng đúng của động từ cho sẵn trong ngoặc(5m)
1/ Look! there’s a big clowdy, It (rain) ..... .... .... ....
2/ Minh,Why you always (talk) .. .... ....... ... ..... in class.
3/ This ancient monument (design) ..... ....... .... ....... .... two hundred years ago
4/ Yesterday, When I came to my aunt’s house She (read) .................newspaper and (watch)........ ....... ...... TV.
5/ My elder brother (learn) ...... ... ...... ..... English in Hong Duc Universty for three years
V. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi bắt đầu bằng các từ gợi ý(2m)
1/ Using this machine is very difficult
It is ..............................................................................................................................
2/ My younger sister doesn’t have a watch
She wishes .................................................................................................................
VI. Viết lại các câu sau đây sang cách nói gián tiếp(2m)
1/ Mrs Green asked Tom : “Can you give me a cup of water?”
.......... ............... ...... .......... .......... ........ ............. ............ ............ ........ ............ .......
2/ Lan says to her friend : “I will go to Ha Noi tomorrow”
.......... ............... ...... .......... .......... ........ ............. ............ ............ ........ ............ .......
VII. Sử dụng các từ gợi ý sau để viết thành các câu hoàn chỉnh (2m)
2/ Mr Robison/ say/ he/ enjoy/ festival/very much
.......... ............... ...... .......... .......... ........ ............. ............ ............ ........ ............ .......
3/ My daughter/ dislike/ travel/ coach/ we/ wish/ go/ air
.............. ................ ............................. .................. ................. ........... .................

---------- Hết -----------
ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8

I .(3m)
Avatar

This is quite odd: A. shut B. shutting C. open D. shuting

This one is wrong: This hotel is ..... ...... ...... than that’ones

 
Gửi ý kiến