Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Có sẵn
Người gửi: Nguyễn Xuân Liệp
Ngày gửi: 15h:49' 29-05-2018
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 492
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH


ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn: LỊCH SỬ - Lớp: 9 THCS
Thời gian làm bài: 150 phút
(Đề thi gồm: 01 trang)


I. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,0 điểm)
Câu 1: (3,0 điểm)
a. Vì sao đến năm 1929 yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam là phải có một đảng cộng sản thống nhất trong cả nước?
b. Có ý kiến cho rằng: “Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam”.
(SGK Lịch sử 9, Nxb Giáo dục, 2009, trang 71)
Ý kiến trên có đúng không? Tại sao?
Câu 2: (6,0 điểm)
Phân tích các điều kiện khách quan và chủ quan dẫn đến bùng nổ Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Trong các điều kiện đó, điều kiện nào giữ vai trò quyết định? Hãy rút ra bài học đối với bản thân..
Câu 3: (5,0 điểm)
“…Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm muốn cướp nước ta lần nữa.
Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!...”
(Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, Nxb CTQG Hà Nội, 1995)
Bằng những sự kiện tiêu biểu của lịch sử Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đến ngày 19 - 12 - 1946, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
II. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm)
Câu 4: (2,0 điểm)
Trình bày các thành tựu về khoa học - kỹ thuật của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX). Chọn một thành tựu mà em ấn tượng và cho biết lí do.
Câu 5: (4,0 điểm)
Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Đảng ta có thể vận dụng được gì từ những nguyên nhân đó để xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?

---------------------------Hết----------------------------

Họ và tên thí sinh: ……………………………………………Số báo danh: …………………………………

Giám thị số 1: …………………………………………………Giám thị số 2: ………………………………..
 
Gửi ý kiến