Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ HSG TỈNH BẮC GIANG-2010 + ĐA

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Hồng Thục
Ngày gửi: 07h:06' 02-04-2010
Dung lượng: 303.0 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤPTỈNH
LỚP 12 – THPT NĂM HỌC 2009 - 2010
MÔN THI : HOÁ HỌC
Ngày thi: 28/03/2010
Thang điểm 20/20 - Số trang 04


Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1:
(3,0 điểm)
1. Lần lượt cho 4 chất bột rắn đến dư vào 4 dung dịch HCl loãng
Na2CO3: có khí thoát ra, khi hết bọt khí tiếp tục cho bột rắn vẫn tan.
CaCO3: có khí thoát ra, khi hết bọt khí tiếp tục cho bột rắn không tan nữa.
Na2SO4: không có khí thoát ra, bột rắn tan tốt.
CaSO4.2H2O: không có khí thoát ra, bột rắn ít tan.
2. Từ pH=2,88 [H+]=1,32.10-3M
Ta có: CH3COOH CH3COO- + H+ Ka
nồng độ ban đầu: C
nồng độ phân li:  
nồng độ cân bằng: (1-)C 

Khi chưa pha loãng: 
Khi pha loãng để độ điện li tăng 5 lần: 

Vậy phải pha loãng dung dịch đã cho 26,413 lần.
3. Phương trình hoá học: N2O5 N2O4 + O2
Ta có:


0,25
0,25
0,25
0,25

0,25


0,25
0,5
0,5

0,5

Câu 2:
(2,5 điểm)
* Cho dung dịch chứa 4 ion tác dụng với Ba(OH)2 có khí thoát ra.
Chứng tỏ trong dung dịch có chứa ion NH4+ Khí (X): NH3
NH4+ + OH- NH3 + H2O ; Ba2+ + SO42- BaSO4
* (Z) đem axit hóa tạo với AgNO3 kết tủa hóa đen ngoài ánh sáng, kết
tủa đó là AgCl. Chứng tỏ trong dung dịch có chứa ion Cl-.
Cl- + AgNO3 AgCl + NO3- ; 2AgCl 2Ag + Cl2
* (Y) cực đại khi Ba(OH)2 đủ, (Y) cực tiểu khi Ba(OH)2 dư. Chứng tỏ
trong dung dịch phải có chứa ion kim loại tạo hydroxit lưỡng tính. Với (Y) cực đại đem nung chỉ có hydroxit lưỡng tính bị nhiệt phân.
Mn+ + nOH- M(OH)n (1)
2M(OH)n M2On + nH2O (2)
M2On + 2nHCl 2MCln + nH2O (3)
Từ (3): 

Nếu n = 2 M = 18 ( loại )
Nếu n = 3 M = 27 (Al). Chứng tỏ trong dung dịch có chứa ion Al3+.
Vậy 4 ion trong dung dịch là: NH4+, Al3+, Cl-, SO42-


0,75


0,75


0,5

0,5

Câu 3:
(2,5 điểm)
1. pthh: CnH2n + H2 CnH2n+2
Ban đầu (mol) a a
Phản ứng (mol) ah ah ah (Hiệu suất phản ứng là h)
Sau phản ứng (mol) a - ah a - ah ah
Tổng số mol khí trước phản ứng: 2a mol
Tổng số mol khí sau phản ứng: a (2 - h) mol
mA = mB = a (14n + 2)


Rút ra: lại có → 
Anken đã cho là C4H8 và khi đó h = 75%.
2. pthh: M + nHCl MCln + H2.
Số mol HCl là 0,4 mol; số mol H2 là 0,2 mol.
Khối lượng muối sau phản ứng 
Khối lượng dung dịch sau phản ứng 
 → x = 11 gam.

Chọn n = 2, M = 55, kim loại M là Mn.
0,50,5
0,50,5


0,25
0,25

Câu 4:
(2,0 điểm)
Đặt công thức của hỗn hợp X là , công thức phân tử là CxHyO2
 + NaOH R’COONa + OH
số mol NaOH = 0,25 . 0,15 = 0,0375 mol → số mol este = 0,0375 mol
No_avatar

Đề đâu, thưa Cô??? Bắc Giang vẫn thi Tự luận à?

Avatar

Đề đâu có mà chỉ có đáp án thôi, bạn thông cảm đi ai không có lúc sai sót

 
Gửi ý kiến