Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề HSG trắc nghiệm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Cảnh
Ngày gửi: 17h:17' 02-04-2018
Dung lượng: 61.0 KB
Số lượt tải: 369
Số lượt thích: 0 người


Môn: LỊCH SỬ - Lớp: 12 THPT
Thời gian làm bài: 60 phút
(Đề thi gồm: 04 trang)


Câu 1: Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng cộng sản Đông Dương có hạn chế trong việc xác định
A. nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.
B. vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản.
C. phương pháp và hình thức đấu tranh.
D. quan hệ gữa cách mạng Đông Dương với cách mạng thế giới.
Câu 2: Xu hướng cứu nước của các phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX là theo ngọn cờ
A. dân chủ tư sản. B. vô sản.
C. dân chủ tư sản kiểu mới. D. phong kiến.
Câu 3: Điểm độc đáo và sáng tạo về nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1975 do Đảng Lao độngViệt Nam đề ra và thực hiện thành công là
A. tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng XHCN ở miền Bắc và tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.
B. cả nước cùng kháng chiến chống Mĩ cứu nước để thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
C. tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng ruộng đất ở miền Nam.
D. làm cách mạng ruộng đất ở miền Bắc và cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam.
Câu 4: Vì sao hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mang tầm vóc của một đại hội thành lập Đảng?
A. Thông qua luận cương chính trị của Đảng.
B. Thống nhất được ba tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Đông Dương.
C. Bầu Ban chấp hành trung ương lâm thời của Đảng.
D. Thống nhất được ba tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 5: Chiến thắng nào dưới đây khẳng định quân dân miền Nam có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mĩ ?
A. Ấp Bắc (Mĩ Tho). B. Bình Giã (Bà Rịa ).
C. An Lão (Bình Định ). D. Ba Gia (Quảng Ngãi).
Câu 6: Vì sao Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam (1/1959) quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng?
A. Các lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam đã phát triển.
B. Mĩ và chính quyền Sài Gòn phá hoại Hiệp định Giơnevơ.
C. Không thể tiếp tục sử dụng biện pháp hòa bình được nữa.
D. Đã có lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang lớn mạnh.
Câu 7: Xu thế toàn cầu hóa được biểu hiện chủ yếu trên lĩnh vực nào?
A. Văn hóa. B. Chính trị. C. Quân sự. D. Kinh tế.
Câu 8: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần Vương là
A. chưa huy động được lực lượng của toàn dân.
B. chưa có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh phù hợp.
C. không tăng cường sức mạnh quân sự để chống Pháp.
D. nổ ra lẻ tẻ, tự phát.
Câu 9: Nghệ thuật quân sự chủ yếu được quân dân ta thực hiện trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 là
A. bao vây, đánh lấn dần. B. công kiên, đánh điểm, diệt viện.
C. đánh du kích. D. mai phục dài ngày.
Câu 10: Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật hiện đại diễn ra theo trình tự nào?
A. Sản xuất-kĩ thuật- khoa học. B. Khoa học-kĩ thuật- sản xuất.
C. Sản xuất-khoa học-kĩ thuật. D. Kĩ thuật-khoa học- sản xuất.
Câu 11: Nhân tố nào dưới đây có ý nghĩa quyết định để Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam giành thắng lợi?
A. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. Lực lượng trung gian hoang mang cực độ, đã ngả về phía cách mạng.
C. Phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
D. Quân Đồng minh chưa kịp vào Đông Dương giải giáp phát xít Nhật.
Câu 12: Ý nào dưới đây không phải là ý nghĩa lịch sử của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ?
A. Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi.
B. Giáng một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp.
C. Đập tan hoàn toàn kế hoạch Rơ ve.
D. Xoay chuyển
 
Gửi ý kiến