Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề khảo sat 10, 11, 12

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Chí Vượng
Ngày gửi: 15h:25' 04-07-2020
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 3
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KÌ 2
NĂM HỌC 2019- 2020
Môn: Hóa Học- Lớp 11
Thời gian làm bài: 50 phút;
(đề thi gồm 4 trang)Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố là:
O = 16 ; N= 14; H = 1; C=12; Ca= 40 ; Na = 23 ; K= 39 ; C= 12 ; Mg = 24;Zn=65; Al=27, P= 31; Cu =64; Fe=56;Zn=65;Ag=108;Cl=35,5; Br=80
Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Công thức phân tử của 2 ankan là
A. CH4 và C2H6. B. C3H8 và C4H10. C. C2H6 và C3H8. D. C4H10 và C5H12.
Câu 2: Clo hóa một ankan thu được dẫn xuất monoclo trong đó clo chiếm 55,04% về khối lượng. Công thức phân tử của ankan là
A. C2H6. B. C3H8. C. CH4. D. C4H10.
Câu 3: Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng. Kết quả phân tích nguyên tố của metylơgenol cho thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, còn lại là oxi. Tổng số liên kết pi (π) và số vòng (v) trong phân tử metylơgenol là (Công thức tính số liên kết pi + số vòng của hợp chất CxHyOz là: π + v = (2x+2-y)/2):
A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.
Câu 4: Trong phân tử 2,2,4-trimetylpentan có bao nhiêu nguyên tử hiđro?
A. 16. B. 12. C. 8. D. 18.
Câu 5: Cho isopentan tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1 : 1 thì số sản phẩm monoclo tối đa thu được là
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
Câu 6: Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Khối lượng Nitrobenzen điều chế được từ 19,5 tấn benzen (hiệu suất phản ứng 80%) là
A. 30,75 tấn B. 38,44 tấn. C. 15,60 tấn D. 24,60 tấn
Câu 7: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế CH4 bằng phản ứng
A. Điện phân dung dịch natriaxetat B. Cacbon tác dụng với hidro
C. Nung natriaxetat với vôi tôi xút D. Crackinh n- Butan
Câu 8: Dãy các chất nào sau đây khi cho tác dụng với H2 dư ( Ni, to) đều cho một sản phẩm giống nhau:
A. but-1-en, propen, isopren, but-1-in
B. but-2-en, xiclobutan, but-1-in, buta-1,3- đien
C. isopren, but-2-en, propen, buta-1,3- đien
D. propen, pentan, butan, etilen
Câu 9: Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinyl axetilen có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là
A. 6,6. B. 7,3. C. 5,85. D. 3,39.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.
B. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau
C. Các chất có cấu tạo và tính chất tương tự nhau nhưng về thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm -CH2 là đồng đẳng của nhau
D. Liên kết ba gồm hai liên kết π và một liên kết σ
Câu 11: Dẫn 4,48 lít hồn hợp X gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng vào dung dịch brom, thấy khối lượng bình tăng lên 10,5 gam. CTPT của 2 anken là:
A. C4 H8 và C5H10 B. C2H4 và C3H6 C. C2H4 và C4H8 D. C3H6 và C4H8
Câu 12: Hợp chất X có
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓