Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề khảo sát chất lượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hằng Thu
Ngày gửi: 05h:40' 30-03-2018
Dung lượng: 462.5 KB
Số lượt tải: 289
Số lượt thích: 0 người
Phôi 1
Câu 1: Cho dãy số . Chọn để ba số trên lập thành cấp số nhân
A. B. C. D. 
[
]
Câu 2: Cho cấp số nhân có . Khi đó công bội q là ?
A. B. C. D. 
[
]
Câu 3: Chu vi của một đa giác là 136cm, số đo các cạnh nó lập thành một cấp số cộng với công sai d = 4cm. Biết cạnh lớn nhất là 40 cm, số cạnh của đa giác đó là
A. 6 B. 5 C. 4 D. 7
[
]
Câu 4: Hình vuông có cạnh bằng 1, người ta nối trung điểm các cạnh liên tiếp để được một hình vuông nối lại tiếp tục làm như thế đối với hình vuông mới (như hình bên). Tổng diện tích các hình vuông liên tiếp đó bằng

A. 8 B. 2 C. 4 D. 
[
]
Câu 5: Biết hàm số liên tục trên đoạn . Đồ thị của hàm số có thể là hình nào dưới đây?
A. B. 
C. D. 
Câu 6: Tìm ta được:
A. B. C. D. 
[
]
Câu 7: Tìm ta được: A. 6. B. 3. C. -3. D. .

[
]
Câu 8: Cho hàm số . Chọn kết quả đúng của :
A. –1. B. 0. C. 1. D. Không tồn tại.

[
]
Câu 9: Tổng T = bằng:
A. T = 2n . B. T = 2n – 1. C. T = 2n + 1. D. T = 4n
Câu 10: Đường thẳng a // (() nếu
A. a//b và b// (() . B. a//b và b((() . C. a ((() = ( . D. a ((() = a .
[
]
Câu 11: Hình hộp có:
A. 12 cạnh và 8 mặt . B. 8 cạnh và 4 mặt . C. 12 cạnh và 6 mặt. D. 8 cạnh và 6 mặt.
[
]
Câu 12: Từ các số 1, 2, 3 có thể lập được bao nhiêu số khác nhau và mỗi số có các chữ số khác nhau:
A. 15. B. 20 . C. 12. D. 6.
Câu 13: Một bình đựng 4 quả cầu xanh và 6 quả cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Xác suất để được 2 quả cầu xanh và 2 quả cầu trắng là:
A. . B. . C. . D. 
[
]
Câu 14: Nghiệm của phương trình cosx = là:
A. B. C. D. .
[
]
Câu 15: Cho 5 điểm A, B, C, D, E trong đó không có 4 điểm ở trên một mặt phẳng. Hỏi có bao mặt phẳng tạo bởi 3 trong 5 điểm đã cho?
A. 10. B. 12. C. 8. D. 14.
[
]
Câu 16: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy. phép tịnh tiến theo (1; 3) biến điểm M(–3; 1) thành điểm M/ có tọa độ là:
A. (–2; 4). B. (–4; –2) . C. (2; –4). D. (4; 2).
[
]
Câu 17: Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A, B, C, D tạo thành hình bình hành là:
A. . B. .
C. . D. .
[
]
Câu 18: Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.
C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.
D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.
[
]
Câu 19: Trong không gian cho đường thẳng ( và điểm O. Qua O có mấy đường thẳng vuông góc
 
Gửi ý kiến