Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề khảo sát chất lượng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Đinh Thị Huế
Ngày gửi: 14h:47' 01-04-2018
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT BẮC KIẾN XƯƠNG
Mã đề: 201.
(Đề kiểm tra gồm 04 trang; 40 câu)

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP
CƠ BẢN NÂNG CAO THÁNG 04 NĂM 2018
Môn: Sinh học 11
Thời gian làm bài: 50 phút


Họ và tên thí sinh:.................................................................................................. SBD: ...........
Câu 1: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao giao phấn với cây thân cao, thu được F1 gồm 900 cây thân cao và 299 cây thân thấp. Tính theo lý thuyết, tỷ lệ cây F1 tự thụ phấn cho F2 gồm toàn cây thân cao so với tổng số cây F1 là:
A. 1/4 B. 3/4 C. 2/3 D. 1/2
Câu 2: Thế nào là gen đa hiệu?
A. Gen điều khiển sự hoạt động của gen khác
B. Gen tạo ra nhiều loại mARN
C. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả cao
D. Gen mà sản phẩm của nó có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau
Câu 3: Theo Jacôp và Mônô, các thành phần cấu tạo của opêron Lac gồm:
A. gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P)
B.  gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O)
C. gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P)
D. vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P)
Câu 4: Giống lúa X khi trồng ở đồng bằng Bắc Bộ cho năng suất 8 tấn/ha, ở vùng Trung Bộ cho năng suất 6 tấn/ha, ở đồng bằng sông Cửu Long cho năng suất 10 tấn/ha. Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng,… thay đổi đã làm cho kiểu gen của giống lúa X bị thay đổi theo
B. Tập hợp tất cả các kiểu hình thu được về năng suất (6 tấn/ha, 8 tấn/ha, 10 tấn/ha…) được gọi là mức phản ứng của kiểu gen quy định tính trạng năng suất của giống lúa X
C. Năng suất thu được ở giống lúa X hoàn toàn do môi trường sống quy định
D. Giống lúa X có nhiều mức phản ứng khác nhau về tính trạng năng suất
Câu 5: Một gen ở vi khuẩn E.coli có chiều dài 4080A0 và có tổng hai loại nuclêôtit bằng 40% số nuclêôtit của gen. Khi gen phiên mã tạo ra 1 phân tử mARN cần môi trường nội bào cung cấp 540G và 120A. Số lượng hai loại nu còn lại của mARN là:
A. 300X và 240G B. 360X và 180U C. 360U và 180X D. 240X và 300U
Câu 6: Điều không đúng về di truyền qua tế bào chất là:
A.  vật chất di truyền và tế bào chất được chia đều cho các tế bào con
B.  các tính trạng di truyền không tuân theo các quy luật di truyền nhiễm sắc thể
C.  tính trạng do gen trong tế bào chất quy định vẫn sẽ tồn tại khi thay thế nhân tế bào bằng một nhân có cấu trúc khác
D.  kết quả lai thuận nghịch khác nhau trong đó con lai thường mang tính trạng của mẹ và vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của giao tử cái
Câu 7: Cảm ứng ở động vật là?
A. Khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi truờng sống đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển
B. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh để trả lời các kích thích
C. Phản xạ có điều kiện
D. Phản xạ không điều kiện
Câu 8: Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử:
A. mARN B. tARN C. ADN D. prôtêin
Câu 9: Loại đột biến nào sau đây thường không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên một nhiễm sắc thể?
A. Đảo đoạn nhiễm sắc thể B. Mất đoạn nhiễm sắc thể
C. Lặp đoạn nhiễm sắc thể D. Chuyển đoạn giữa 2 nhiễm sắc thể
Câu 10: Chất nào sau đây được cây xanh sử dụng làm nguyên liệu của quá trình quang hợp?
A. Đường và khí CO2 B. Khí O2 và đường C. Khí CO2 và nước D. Đường và nước
Câu 11: Trong giảm phân, ở kỳ sau I và kỳ sau II có điểm giống nhau là :
A. Các nhiễm sắc thể đều ở trạng thái đơn B. Sự dãn xoắn của các nhiễm sắc thể
C. Các nhiễm sắc thể đều ở trạng thái kép D. Sự phân li các nhiễm sắc thể về 2
 
Gửi ý kiến