Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề khảo sát chất lượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thu Hiền
Ngày gửi: 20h:17' 17-04-2018
Dung lượng: 85.5 KB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn kiểm tra: Địa lí
Lớp: 6 Hệ: THCS
Thời gian: 45 Phút (Không tính thời gian giao đề)

Ma trận đề

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Sáng tạo
Cộng
Định hướng phát triển năng lực học sinh

1.Các mỏ khoáng sản

- So sánh mỏ khoáng sản nội sinh và mỏ khoáng sản ngoại sinh- Năng lực ghi nhớ

Số câu

1


1


Số điểm

3


3


Tỉ lệ %

30


30


2. Lớp vỏ khí
- Trình bày Lớp vỏ khí chia thành mấy tầng
- Nêu vị trí, đặc điểm của từng tầng
- Năng lực nhận biết

Số câu
11


Số điểm
33


Tỉ lệ %
3030


3. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí


-Vận dụng kiến thức giải thích về sự thay đổi nhiệt độ không khí vào đông và mùa hạ theo vị trí gần hay xa biển


- Năng lực vận dụng, liên hệ thực tế

Số câu


1

1


Số điểm


3

3


Tỉ lệ %


30

30


4. Hơi nước trong không khí.
-Dựa vào BSL, tính lượng mưa trung bình năm.

- Năng lực thực hành

Số câu1
1


Số điểm1
1


Tỉ lệ %10
10


Tổng số câu
1
1
1
1
4


Tổng điểm
3
3
3
1
10


T ỉ lệ%
30%
30%
30%
10%
100
PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúcĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn kiểm tra: Địa lí
Lớp: 6 Hệ: THCS
Thời gian: 45 Phút (Không tính thời gian giao đề)

(Học sinh không phải chép đề vào giấy kiểm tra)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1 (3 điểm): So sánh mỏ khoáng sản nội sinh và ngoại sinh?
Câu 2: (3điểm) Lớp vỏ khí chia thành mấy tầng ? Nêu vị trí, đặc điểm của từng tầng ?
Câu 3: (3điểm) Tại sao vào mùa hạ, những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền; ngược lại, về mùa đông những miền gần biển lại có không khí ấm hơn trong đất liền?
Câu 4: (1điểm) Cho bảng số liệu về lượng mưa(mm) ở Thành phố Hồ Chí Minh:
Tháng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lượng mưa
18
14
16
35
110
160
150
145
158
140
55
25

 Tính tổng lượng mưa trong năm?

--------------------HẾT--------------------
PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúcĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018


HƯỚNG DẪN CHẤM
(Hướng dẫn chấm có .. trang)
1/ Học sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm, thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.
2/ Việc chi tiết hóa điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong tổ chấm kiểm tra.
3/ Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm toàn bài tối đa là 10,0 điểm.

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐIỂM

 Câu 1:
* So sánh mỏ khoáng sản nội sinh, mỏ khoáng sản ngoại sinh
+
 
Gửi ý kiến