Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề khảo sát chất lượng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Hoài Sơn
Ngày gửi: 20h:22' 18-04-2018
Dung lượng: 23.6 KB
Số lượt tải: 206
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
KỲ KHẢO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài:50 phút, không kể thời gian phát đề

 (Đề thi có 05 trang) MÃ ĐỀ 501.
Câu 1. Phong trào Cần vương mang tính chất là một phong trào yêu nước theo
A. sự tự phát của nông dân. B. hệ tư tưởng tư sản.
C. xu hướng vô sản. D. hệ tư tưởng phong kiến.
Câu 2. Năm 1963, quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong trận
A. Bình Giã (Bà Rịa). B. Đồng Xoài (Bình Phước).
C. Ba Gia (Quảng Ngãi). D. Ấp Bắc (Mĩ Tho).
Câu 3. Sự kiện nào đánh dấu mốc mở đầu thời kì lịch sử thế giới hiện đại?
A. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
C. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống trên thế giới.
D. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi.
Câu 4. Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng Sản Đông Dương tại Hội nghị tháng 5-1941 có điểm gì khác so với Hội nghị tháng 11-1939?
A. Đặt vấn đề giải phóng dân tộc trong phạm vi từng nước.
B. Giành chính quyền bằng khởi nghĩa vũ trang.
C. Đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
D. Đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.
Câu 5. Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo là
A. các giai đoạn cách mạng và giai cấp lãnh đạo.
B. lực lượng và giai cấp lãnh đạo.
C. xác định nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.
D. thấy được mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội.
Câu 6. Chiến dịch chủ động tiến công đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) là
A. Biên giới thu - đông năm 1950. B. Điện Biên Phủ năm 1954.
C. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân (1953-1954). D. Việt Bắc thu - Đông năm 1947.
Câu 7. Biến đổi lớn nhất ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh.
B. Thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
C. Mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Âu.
D. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.
Câu 8. Quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đó giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của một trận tự thế giới mới vì
A. các nước thắng trận được hưởng nhiều quyền lợi sau chiến tranh.
B. xác lập trên toàn thế giới cục diện hai cực, hai phe.
C. đã dẫn tới thất bại của chủ nghĩa thực dân ở các thuộc địa.
D. đã phân chia xong phạm vi ảnh hưởng giữa các nước thắng trận.
Câu 9. Sự kiện ngày 11-9-2001 ở nước Mĩ cho thấy
A. hòa bình, hợp tác không phải là xu thế chủ đạo của quan hệ quốc tế.
B. cục diện hai cực trong quan hệ quốc tế chưa hoàn toàn chấm dứt.
C. nhân loại đang phải đối mặt với một nguy cơ và thách thức lớn.
D. tình trạng chiến tranh lạnh vẫn còn tiếp diễn ở nhiều nơi.
Câu 10. Có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức kỉ luật cao, gắn với nền sản xuất hiện đại, có quan hệ gắn bó với nông dân. Đó là đặc điểm của giai cấp nào ở Việt Nam?
A. Địa chủ phong kiến. B. Công nhân. C. Tư sản. D. Tiểu tư sản.
Câu 11. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo là
A. Mĩ. B. Trung Quốc. C. Liên Xô. D. Nhật Bản.
Câu 12. Tháng 10-1930, Trần Phú chủ trì Hội nghị
A. Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21.
B. thống nhất ba tôt chức cộng sản thành một đảng duy nhất.
C. Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. cấp cao ba nước Đông Dương (Việt Nam – Lào – Campuchia).
Câu 13. Cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào Cần vương chống Pháp ở nước ta?
A. Hương Khê. B. Bãi Sậy. C. Yên Thế. D. Ba Đình.
 
Gửi ý kiến